Laatste nieuws

Laatste Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Gezamenlijke stappen gezet Risicobeheersingsplan Natuurbrand Otterlo-Zuid

natuurbrand-1024x608.jpg12-07-17 13:55 Om de risico’s van onbeheersbare natuurbranden op een maatschappelijk aanvaardbaar
niveau te brengen en te houden is publiek-private samenwerking noodzakelijk, zowel op
lokaal als op landelijk niveau. Op 3 juli j.l. hebben bijna twintig organisaties afgesproken actief door te gaan met het brand veiliger maken van de recreatiegebieden rondom Otterlo. Ook regiomanager Ivo Gelsing en Gelderse recreatieondernemers zijn hierbij intensief betrokken geweest. lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Gelderland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

Samen werken aan de volgende stap in onkruidbeheer

onkruid12-07-17 12:44 Groeit het onkruid op uw bedrijf ook te hard? Blijven de kosten voor het beheer maar stijgen? Krijgt u het werk niet op de juiste beeldkwaliteit? Wilt u op uw recreatieterrein op een goede manier de boel netjes houden? Kortom: zoekt u ook naar handvatten in chemievrij onkruidbeheer?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens de werksessies chemievrij onkruidbeheer. lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Zwemgroep11-07-17 16:51 Eigenaren van binnenzwembaden moesten per 1 januari 2017 aantonen dat zij geen gevaarlijk RVS meer in het zwembad hebben. Het ministerie heeft onderzoek laten uitvoeren of en in welke mate eigenaren aan de onderzoekplicht - en de eventuele noodzakelijke opvolging tot sanering - hebben voldaan.

De afgelopen twaalf maanden heeft RECRON bij herhaling eigenaren opgeroepen om een inspectie te laten uitvoeren. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat circa 75% van de 698 baden die aan de enquête hebben meegedaan ook daadwerkelijk onderzoek heeft laten uitvoeren, maar dat slechts circa 20% van de zwembaden aan de wetgeving voldoet. lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern