Laatste nieuws

Laatste Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

RECRON ondertekent kustpact namens gastvrijheidssector

Foto-kust-Callantsoog.jpg20-02-17 14:17 Dinsdag 21 februari zal Monique Van der Sanden, directeur RECRON, namens de ondernemers van de gastvrijheidssector (HISWA, KHN, Strand Nederland en RECRON) aan de kust, het kustpact ondertekenen. Met het kustpact beogen de partijen die deelnemen een goede balans te brengen en te houden tussen natuur en landschap enerzijds en economie en bedrijfsleven anderzijds. Het kustpact wordt verder ondertekend door de kustprovincies, de kustgemeenten, de waterschappen, de drinkwaterbedrijven, diverse natuurorganisaties en de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. RECRON vindt balans tussen natuur en bebouwing van groot belang vanwege de recreatieve waarde van de kust. Wij zijn dan ook blij dat met deze ondertekening het belang van goede afspraken met elkaar over onze kust onderstreept wordt. lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

Dit doen de politieke partijen met de btw in hun verkiezingsprogramma's

Tweede kamer16-02-17 13:54 Vandaag maakt het Centraal Planbureau de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s bekend. Daaruit blijkt welke gedetailleerde plannen politieke partijen hebben met de btw-systematiek.

RECRON volgt deze ontwikkelingen op de voet vanwege het belang van het lage btw-tarief voor recreatiebedrijven. lees verder
Labels
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

Wijziging Wet markt en overheid laat op zich wachten

Min EZ Wet markt en overheid.jpg16-02-17 09:36 Al jaren klinkt in Den Haag de kritiek dat de gedragsregels voor overheden die met bedrijven concurreren niet effectief zijn. De politiek is echter zeer verdeeld over de oplossing. Een wetswijziging wordt pas in de volgende kabinetsperiode verwacht. lees verder
Labels
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

RECRON verbaasd over ‘tientje van Kock’

10 euro's.jpg15-02-17 15:06 Amsterdam heeft de aanpassingen van de toeristenbelasting voor 2017 en 2018 (differentiatie toeristenbelasting per gebied) nog niet klaar, of wethouder Udo Kock kwam rond de jaarwisseling met het idee om naast een percentage een relatief hoog vast minimumbedrag aan toeristenbelasting in te voeren. Amsterdam wil met diverse maatregelen de drukte sturen en tevens opbrengsten genereren om de stad ‘schoon, heel en veilig’ te houden. Met het ‘tientje van Kock’ wil de wethouder specifiek de budgettoerist ontmoedigen naar Amsterdam te komen en meer ruimte scheppen voor andere doelgroepen, waaronder gezinnen. lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Noord-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

Revitalisering verblijfsrecreatie NHN naar volgende fase

ZKA ontwikkel revitalisering NHN.JPG15-02-17 14:56 Op 4 november 2016 heeft bureau ZKA het rapport “(Her)ontwikkelperspectieven verblijfsrecreatie NHN” (zie bijlage) in het gemeentehuis van Medemblik gepresenteerd. Het betreft een eindanalyse van het verblijfsaanbod in Noord-Holland Noord, met formuleringen voor de toekomstige opgaven en een voorzet om te komen tot deelregio’s waar toekomstige plannen intergemeentelijk beoordeeld zouden moeten worden. Deze uitkomst is een vrucht van de samenwerking van de Provincie NH, met de 18 gemeenten in het gebied, het ontwikkelingsbedrijf NHN en RECRON als brancheorganisatie. lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Noord-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern