CAO Recreatie

CAO Recreatie

De belangrijkste punten van de nieuwe cao Recreatie 2014-2016 op een rijtje:

  • In ieder geval tot 1 juli 2016 blijft de huidige cao bepaling om 4 contracten in 6 jaar te geven bestaan.
  • De opbouw van leeftijddagen geldt per 1 januari 2016 niet langer voor werknemers die jonger zijn dan 50 jaar.
  • Per 1 januari 2015 is er een loonsverhoging van 2.5% en per 1 januari 2016 van 1%.
  • De sector gaat investeren in duurzame inzetbaarheid.
  • De jeugdloonschalen worden stapsgewijs aangepast wanneer de betrokken werknemer minimaal 1976 werkervaringsuren heeft of een relevant diploma op minimaal MBO niveau.

De loontabellen vindt u op pagina 56 e.v. 

Hier vindt u het CAO-boekje van de CAO Recreatie 2014-2016.

Het boekje kunt u ook via de webshop bestellen.

Meer info:  Info & Advies, T 0343 - 52 47 46