Snel naar info voor:
Share |
Inhoud

CAO Recreatie

CAO Recreatie

De leden van RECRON hebben in meerderheid in gestemd met een verlenging van de CAO Recreatie met een jaar, en wel van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

Er zijn een aantal specifieke afspraken gemaakt:

  • Met ingang van 1 oktober 2013 worden de schaalbedragen en de feitelijk uitbetaalde salarissen verhoogd met 1%.
  • Er komt een brochure met een toelichting op werktijden en toeslagen.
  • Werkgevers zullen zich inspannen 100 EVC trajecten te realiseren. De tegemoetkoming van het Sociaal Fonds hiervoor wordt opgetrokken van € 400,- tot € 750,- per traject per jaar.  Een EVC traject voorziet in het behalen van een certificaat op basis van praktijkervaring.

Hier vindt u het CAO-boekje van de CAO Recreatie 2013-2014.

Meer info:  Info & Advies, T 0343 - 52 47 46

«Terug
Hoofdmenu

Snel naar info voor: