RECRON bijeenkomsten

RECRON ALV 11 mei 2017 is uitgesteld

Mede namens Pim Meijkamp, voorzitter van de Ledenraad, informeer ik u over het feit dat besloten is de Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor 11 mei a.s. uit te stellen.

De reden hiervoor is het feit dat er nog onvoldoende bestuurskandidaten zijn.

Met de Ledenraad en de huidige kandidaten is afgesproken dat een statutenwijziging noodzakelijk is voordat het nieuwe bestuur kan aantreden. Een voorstel voor deze statutenwijziging volgt met een uitnodiging voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering.

Met vriendelijke groet, 

Adri van der Weyde
Voorzitter

Bijeenkomsten

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.