Snel naar info voor:
Share |
Inhoud

Regie op Regeldruk

Regie op Regeldruk

De Rijksoverheid is voortvarend aan de slag gaan om de lastendruk met 5% per jaar te verlagen. Het is goed dat er scherp wordt gelet op de lastendruk voor ondernemers. RECRON ondersteunt deze doelstelling van harte en zal concrete voorbeelden uit de recreatiebranche verzamelen, benoemen en oplossen.

RECRON doet dit niet alleen. Hiervoor wordt er samengewerkt binnen de werkgroep Regeldruk van VNO-NCW/ MKB. Ook heeft RECRON regelmatig contact met het ministerie van EL&I om onze regeldrukpunten onder de aandacht te brengen. Tenslotte vinden er gesprekken plaats met Kamerleden rondom debatten over Regeldruk.

Wat doet RECRON?

«Terug
Hoofdmenu

Snel naar info voor: