Zwembaden

Zwembaden

RECRON kent binnen de sector dagrecreatie de bedrijfsgroep Zwembaden. Deze bedrijfsgroep betreft op dit moment een actieve groep van circa 300 zwembaden.

Wat betekent aansluiting bij RECRON voor u?

 • Toegang tot veel kennis op het gebied van ondernemen in de recreatiesector;
 • Veel specifieke kennis op het gebied van zwembaden;
 • Persoonlijke advisering op bedrijfsniveau;
 • Een klankbord van collega-ondernemers met een zwembad;
 • Ondersteuning van een eigen bedrijfsgroep- en regiomanager.

De bedrijfsgroep- en regiomanager behartigen zowel uw individuele belangen als die van de bedrijfsgroep en de ondernemers uit de regio. Denk hierbij aan ondersteuning bij implementatie wet- en regelgeving, kwaliteitsverbetering en veiligheid.

Hoofddoelstellingen Zwembaden

Het waarborgen van de maatschappelijke positie van zwemmen.

Optimaal ondernemen/exploiteren

 • Belangenbehartiging diverse zaken: legionella, zwemwaterwet, regeldrukvermindering, btw-verhoging
 • Ondernemingsdossier Recreatie
 • Doorgroei keurmerk Veilig en Schoon
 • Ontwikkeling Green Key
 • Verstevigen positie Nationaal Zwemdiploma
 • Cao Zwembaden
 • Aanbieden van collectieve diensten

Vraaggericht ondernemen (meer inkomsten)

 • Vergroten van de markt met behulp van de Leisure Leefstijlen
 • Ontwikkeling marktkennis

Zwemwaterwet

Veilig zwemmen is zowel voor de gast als de ondernemer en exploitant van levensbelang. Of het nu gaat om een sauna- en wellnessbedrijf, een openbaar zwembad of een zwemaccommodatie bij een kampeer- en bungalowbedrijf. Daarom zet RECRON zich samen met leden en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in voor een nieuwe Zwemwaterwet. Een wet die werkbaar is en zowel de veiligheid van gasten als die van werknemers en ondernemers ondersteunt.
Klik hier voor informatie over de zwemwaterwet

Gedragscode Zwembranche

Handreikingen/praktische instrumenten Gedragscode Zwembranche
www.gedragscodezwembranche.nl

Wat zijn de kenmerken van uw zwembadbezoekers?

 • Wat zijn de kenmerken van uw bezoekers?
 • En hoe speelt u hier met uw zwemaccommodatie optimaal op in?

Met de Leisure Leefstijlen Zwembaden krijgt u antwoord op deze vragen. De Leisure Leefstijlen voor zwembaden is een op de zwemsector toegesneden marketingmethodiek om inzicht te krijgen in uw gasten en de potentiële markt. En om hierop met zowel uw aanbod als de communicatie optimaal in te spelen.

Maatschappelijke betekenis van een zwembad in euro's

Een zwembad kost niet alleen geld, maar levert vooral ook geld op. Daarbij komt dat een zwembad een breder en belangrijker doel dient dan enkel ontspanning. Om dit brede maatschappelijke voor gemeenten, regio's en inwoners te benadrukken heeft RECRON "Zwembaden van betekenis" ontwikkeld. 

Zwembaden leveren een essentiële bijdrage aan zwemveiligheid, leefbaarheid en gezondheid.
Toch staan de subsidies van zwembaden onder druk en sommige baden worden zelfs met sluiting bedreigd. Exploitanten staan nu voor een lastige keuze. Ze willen niet bezuinigen op belangrijke zaken als bijvoorbeeld veiligheid. Toch willen ze met minder middelen aan hun doelgroep wel een veilig, schoon en aantrekkelijk zwembad blijven bieden. 

Inzicht in maatschappelijke effecten
Bij de financiële besluiten over zwembaden wordt de grote maatschappelijke waarde vaak over het hoofd gezien. De positieve effecten zijn duidelijk, maar niet specifiek en concreet voor elk zwembad. Het door ZKA, in samenwerking met RECRON, ontwikkelde Waardemodel Zwembaden© geeft inzicht. Het is een handig instrument om de positieve maatschappelijke effecten van zwembaden te kwantificeren. Deze drukken wij uit in ‘harde’ economische opbrengsten (in euro´s). U kunt zo het rendement van de eigen investeringskosten/subsidies meten. Daarmee worden de zwembadopbrengsten ook vergelijkbaar met die van andere maatschappelijke voorzieningen. Met het model wordt duidelijk dat zwembaden niet alleen geld kosten, maar juist maatschappelijke opbrengsten genereren.

Meer informatie
Met het model kan snel en tegen lage kosten de maatschappelijke waarde van uw zwembad inzichtelijk worden gemaakt. Het  Waardemodel Zwembaden© is geen standaardproduct, graag informeren wij u over de mogelijkheden in uw situatie. 

Waardemodel Zwembaden: inzicht in Maatschappelijke zwembadwaarde®

ZKA - Ronald Haagen, r.haagen@zka.nl

Artikelen zwembaden

Waar vindt u zwembaden die bij RECRON zijn aangesloten?