Belangenbehartiging

RECRON behartigt de belangen van ruim 1.600 professionele bedrijven in de gastvrijheidseconomie (recreatie en toerisme). Hiermee wordt 85% van de omzet in deze branche vertegenwoordigd. RECRON is sterk vertegenwoordigd in lokale, provinciale, landelijke en Europese overlegorganen en werkt nauw samen met de politiek. RECRON wordt door de politiek gezien als een serieuze gesprekspartner. 

Lobby

Ondernemen

Personeel

(Beroeps)onderwijs