Bevolkingskrimp

Bevolkingskrimp

In verschillende regio’s van Nederland krimpt de bevolking de komende jaren. Deze daling stelt overheden voor de uitdaging om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan. RECRON onderzoekt samen met de overheid welke rol de recreatiesector hierbij kan spelen. De eerste uitkomsten geven aan dat er inderdaad een rol kan zijn weggelegd voor de recreatieondernemers.

RECRON vraagt aan de overheid om de recreatieondernemers die de uitdaging aangaan de ruimte te geven om te innoveren. Zij kunnen hiermee een aantrekkelijk product voor de gast te ontwikkelen en daarmee de regio aantrekkelijk maken voor meer toeristen.