Impactmodel

Wat is het Impactmodel

Rekenmodel voor bestedingen en werkgelegenheid
Het Impactmodel Vrijetijdssector is een rekenmodel waarmee het economisch belang van de vrijetijdssector eenvoudig kan worden uitgerekend in bestedingen en werkgelegenheid. Ondernemers kunnen dit rekenmodel gebruiken in contacten met overheden.

Hulpmiddel voor gemeenten en regio’s
Het Impactmodel Vrijetijdssector berekent op basis van betrouwbare kerngetallen de bestedingen in de vrijetijdssector en is een innovatief hulpmiddel voor gemeenten en regio’s.

Totstandkoming
Het Impactmodel Vrijetijdssector is op initiatief van Gastvrij Nederland, RECRON, VVV Nederland, HISWA Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland en Rabobank tot stand gekomen en ontwikkeld door ZKA Consultants & Planners.

Gebruiksvriendelijk model
Het model is zeer gebruiksvriendelijk, voorzien van de nieuwste data, technieken en softwaretoepassingen. Op eenvoudige wijze kunnen aantallen overnachtingen en aantallen dagbezoeken in het model worden ingevuld. Met een simpele druk op de knop rekent het model de effecten op omzet/bestedingen en werkgelegenheid uit. Ook maakt het model inzichtelijk hoeveel werkgelegenheid de vrijetijdssector in de regio’s of gemeenten oplevert.

Sector bij overheden op de kaart zetten
Rabobank investeerde graag in het Impactmodel door een flinke bijdrage uit hun projectenfonds. “Dat projectenfonds is bedoeld om initiatieven te steunen die goed voor ondernemers, innovatief en breed toepasbaar zijn”, vertelt Bert Sikken, sectormanager Horeca & Recreatie van Rabobank. “We bieden recreatieondernemers waar we kunnen een steun in de rug. Het is een belangrijke sector voor onze bank. De economische impact van alle recreatiebedrijven is aanzienlijk en ongeveer 70 procent van de recreatieondernemers bankiert bij Rabobank. We zien dus zeker het belang om deze sector juist bij overheden meer op de kaart te zetten. Nu gaan vergunningenprocedures vaak nog moeizaam en langzaam. Het Impactmodel kan als smeermiddel gaan fungeren, waardoor recreatieondernemers sneller en makkelijker in hun bedrijf kunnen investeren.”’

Krachtig instrument richting politiek
Ronald Haagen van ZKA Consultants & Planners raadt recreatieondernemers aan om het model vooral in te zetten: “Het model kan een krachtig instrument zijn om met name richting de (lokale) politiek duidelijk te maken dat toerisme als sector van groot belang is. Het gaat niet om het belang of initiatief van de individuele ondernemer, maar om het gezamenlijke belang van alle (toeristische) ondernemers voor een gemeente of regio. De sector is namelijk veel groter dan meestal wordt verondersteld en beperkt zich niet tot alleen de accommodaties zoals campings, hotels, attractiepark, et cetera. De bestedingen van toeristen reiken immers verder: een groot deel hiervan komt ook terecht in de lokale of regionale middenstand, zoals detailhandel, horeca en dienstverleners.”

Download hier het Impactmodel