CAO Dagrecreatie

CAO Dagrecreatie

Uiterst flexibel - helemaal afgestemd op de eisen van deze sector

De CAO Dagrecreatie is van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer in de dagrecreatie, die lid is van RECRON en aangemeld is als deelnemer van de CAO Dagrecreatie. De CAO Dagrecreatie is bedoeld voor ondernemingen binnen de bedrijfsgroepen Dagrecreatie, Buitensport (VeBON) en Sauna en Wellness Nederland met een zwembad dat kleiner is dan 125 vierkante meter. De CAO is niet algemeen bindend.

De cao is tot stand gekomen op verzoek van dagrecreatieve ondernemingen en wordt vrijwillig toegepast. 

Download hier de Cao Dagrecreatie 1 juli 2017 t/m 31 december 2018.
(er verschijnt geen boekje)
Let op! Erratum salaris schaal 4 Cao Dagrecreatie
Het minimum schaalsalaris in schaal 4 per 1 januari 2018 is € 11,38. Abusievelijk staat in het Cao boekje € 11,29
Het minimumschaalsalaris in schaal 4 bedraagt per 1 oktober 2018 € 11,49. Abusievelijk staat in het Cao boekje € 11,40

Met de vakbonden is in juni 2017 overeenstemming bereikt over een verlenging van de Cao Dagrecreatie.
De looptijd is 1 1/2 jaar: 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018.  
De bepaling over de seizoenskrachten blijft ongewijzigd van kracht.

Ten aanzien van de salarisontwikkeling wordt de Cao Recreatie gevolgd:

  • 1,75% per 1 januari 2018
  • 1 % per 1 oktober 2018.
De overheid verhoogt op twee momenten per jaar het wettelijk minimum (jeugd)loon: 1 januari en 1 juli. Deze verhoging heeft ook consequenties voor de jeugdschalen in de Cao Dagrecreatie.