CAO Dagrecreatie

Cao Dagrecreatie

Uiterst flexibel – helemaal afgestemd op de eisen van de dagrecreatie”

De Cao Dagrecreatie is van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer in de dagrecreatie, die lid is van RECRON en aangemeld is als deelnemer van de Cao Dagrecreatie. De Cao Dagrecreatie is niet algemeen verbindend verklaard.

Dagrecreatie is een begrip waar vele activiteiten toe kunnen behoren: museum, speelpark, sauna en wellness, buitensport, riviercruiserederijen, rondvaartbedrijven, openluchtmusea, binnenspeeltuinen. Voor deze ondernemingen, die veelal niet onder de werkingssfeer van een andere cao vallen, is de Cao Dagrecreatie uiterst geschikt. Als cao biedt hij houvast aan werkgever en werknemer (“spoorboekje”) en past hij naadloos bij het vaak wisselende werkaanbod (seizoenen, afwijkende werktijden).

2019

 • De Cao Dagrecreatie liep af op 31 december 2018, maar wordt in 2019 ongewijzigd voortgezet.
 • Het wettelijk minimum (jeugd)loon is per 1 januari 2019 van overheidswege gewijzigd, wat heeft geleid tot een (beperkte) aanpassing van de loontabellen. Hulpkrachten worden minimaal o.b.v. het wettelijk minimum (jeugd)loon betaald.
 • De wachtperiodiek in de schalen 1, 2 en 3 zijn gelijk aan het wettelijk minimumloon voor een 22 jarige en derhalve ook verhoogd.

Salarisschalen per uur per 1 januari 2019**

Functie

niveau

Schaal 1

Schaal 2

Schaal

3

Schaal

4

Schaal

5

Schaal 6

Schaal

7

Schaal

8

Schaal

9

Wachtperiodiek

maximaal 1040 uur*

9,82

9,82

9,82

 

 

 

 

 

 

Minimum

schaalsalaris**

10,24

10,53

11,00

11,49

12,44

13,40

15,32

17,23

19,16

Maximum schaalsalaris**

10,55

12,44

13,18

13,83

15,16

16,87

19,01

20,80

23,15

 * wachtperiodiek is wettelijk minimum uurloon 22 jaar en ouder gebaseerd op 38-urige werkweek per 1 januari 2019
** bruto minimum en maximum schaalsalarissen per uur, verhoogd m.i.v. 1 oktober 2018 conform indexatie afspraak Cao Recreatie 1 juli 2017 – 1 januari 2019 (1,00% per 1 oktober 2018).

Schaalsalaris: het bruto bedrag per uur binnen het minimum schaalsalaris en het maximum schaalsalaris vermeld in de schalen. 

Jeugdlonen:

schaalsalaris berekend met onderstaande percentages op basis van het minimum schaalsalaris                          

 • 15 jaar = 35%
 • 16 jaar = 37,5%
 • 17 jaar = 42,5%
 • 18 jaar = 50%
 • 19 jaar = 60%
 • 20 jaar = 70%
 • 21 jaar = 85%

 

Wettelijk minimumloon 22 jaar en ouder

Voor een werknemer van 22 jaar of ouder is het bruto wettelijk minimumloon bij een volledig dienstverband (38 uur) per 1 januari 2019:

 • Per maand  € 1.615,80
 • Per week  € 372,90
 • Per dag  € 74,58
 • Per uur  €  9,81


Wettelijk minimum jeugdlonen 21 jaar en jonger

Voor een werknemer van 21 jaar of jonger is het bruto wettelijk minimumloon per uur, gebaseerd op 38 uur per week, als volgt:             

 • 15 jaar  € 2,95 per uur
 • 16 jaar  € 3,39 per uur
 • 17 jaar  € 3,88 per uur
 • 18 jaar  € 4,67 per uur
 • 19 jaar  € 5,40 per uur
 • 20 jaar  € 6,87 per uur
 • 21 jaar  € 8,35 per uur

 

Cao Dagrecreatie 

Download hier de Cao Dagrecreatie 1 juli 2017 – 1 januari 2019