Cao Zwembaden

Cao Zwembaden 2016-2017

Met ingang van 1 juli is er een nieuwe Cao Zwembaden. Deze Cao Zwembaden heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. 

  • Klik hier voor de hoofdlijnen van het onderhandelingsakkoord van de Cao Zwembaden.

  • Klik hier voor de de tekst van de Cao Zwembaden.

    In de Cao Zwembaden is in de eerdere versie van de tekst in art. 18 "Toeslagen, Vergoedingen of Vervangende vrije tijd" de bepaling over de uitbetaling van niet-gecompenseerde uren weggevallen. Deze is nu in lid 6 opgenomen, waardoor de consignatievergoeding, vergoedingen in overleg met OR en jubileumregeling nu te vinden zijn in de leden 7, 8 en 9 .

  • Klik hier voor de meest gestelde vragen over de Cao Zwembaden.

Wat betekent de overgang Cao Recreatie naar Cao Zwembaden voor werknemers?

Werknemers die werkzaam zijn bij de zwembaden, vallen niet meer onder de werkingssfeer van de Cao Recreatie. Feitelijk moeten er voor de werknemers nieuwe arbeidsovereenkomsten gesloten worden.

Nieuwe medewerkers
Voor nieuwe medewerkers kunt u een nieuwe individuele arbeidsovereenkomst opstellen waarin wordt verwezen naar de Cao Zwembaden.

Bestaande en individuele arbeidsovereenkomsten
De  bestaande individuele arbeidsovereenkomsten moeten worden aangepast door middel van het laten ondertekenen van een addendum bij de arbeidsovereenkomst. Zo is direct duidelijk dat er een nieuwe cao is die op de arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Addendum bij arbeidsovereenkomst
Klik hier voor het addendum arbeidsovereenkomst Zwembaden.