Dagrecreatie

Dagrecreatie

De bedrijfsgroep dagrecreatie is een actieve club van ongeveer 80 dagrecreatieve bedrijven die het belang zien van gezamenlijk optrekken en samenwerken op enkele specifiek voor dagrecreatieve bedrijven interessante onderwerpen. 

Wat speelt er bij Dagrecreatie?

Bestuur Bedrijfsgroep Dagrecreatie

  • Hugo Verweij (voorzitter) Speelpark Klein Zwitserland
  • Niels de Wildt (Libema)
  • Mark van Rensch (Toverland)
  • Janna Rietveld (Drouwenerzand)

CAO Dagrecreatie

De Cao Dagrecreatie vormt een belangrijke peiler onder de bedrijfsgroep dagrecreatie. Het flexibele karakter van deze CAO biedt ondernemers de mogelijkheid hun personeelsbeleid goed af te stemmen op het seizoen. Hoewel de CAO niet algemeen verbindend is verklaart, zijn er toch enkele tientallen bedrijven die gebruik maken van deze CAO. Heeft u interesse in het toepassen van de Cao Dagrecreatie? Dan is een lidmaatschap van RECRON verplicht.

NEN-commissie Speeltoestellen

RECRON vertegenwoordigd de recreatiesector in de NEN-commissie Speeltoestellen.  In deze commissie worden, in overleg met producenten, leveranciers en keuringsinstanties, normen voor speeltoestellen vastgelegd. Deelname van RECRON aan deze commissie komt daarmee ten goede aan alle private en publieke organisaties die speeltoestellen in hun bezit hebben!

Studiereizen

RECRON heeft een langdurige samenwerking met de NHTV en de EFF (European Fun Factory) omtrent de organisatie van studiereizen. Zo zijn er reeds reizen georganiseerd naar London, Parijs, Berlijn, Orlando en het Ruhrgebied. 

Vaknota BTW

Omdat met name dagrecreatieve bedrijven vaak een divers aanbod hebben, is vanuit de bedrijfsgroep dagrecreatie een actieve bijdrage geleverd aan het vernieuwen van de vaknota BTW.

Algemeen parkreglement

De bedrijfsgroep Dagrecreatie heeft samen met Hekkelman Advocaten voor haar leden een algemeen reglement ontwikkeld dat ervoor zorgt dat het voor bezoekers van dagrecreatieve bedrijven duidelijk is welke regels, normen en waarden van toepassing zijn op hun bezoek.

Kennisontwikkeling

De bedrijfsgroep dagrecreatie organiseert eens per jaar een themasessie rond een bepaald actueel onderwerp. 

Leisure Leefstijlen Dagrecreatie

Samen met de RECRON Leisure Leefstijlen en enkele TOP Adviseurs heeft de bedrijfsgroep Dagrecreatie een product ontwikkeld waarmee bedrijven door het aanleveren van postcodes snel inzicht kunnen krijgen in hun doelgroep, en daardoor hun beleid of investeringsbeslissingen kunnen optimaliseren.

Klik hier voor meer informatie over de Leisure Leefstijlen Dagrecrecatie

Klik hier voor meer informatie over de Leisure Leefstiijlen

Lobbywerk en beleidsbeïnvloeding

De bedrijfsgroep dagrecreatie geeft input richting de Public Affairs Afdeling van RECRON inzake Haagse onderwerpen die voor de sector dagrecreatie van belang zijn. Voorbeelden zijn de werkkostenregeling of de Wet Werk en Zekerheid.

Waar vindt u bij RECRON aangesloten Dagrecreatieve bedrijven?