Eerlijke concurrentie

Eerlijke concurrentie

RECRON vindt dat concurrentie in de toeristisch recreatieve sector gebaseerd dient te zijn op vrije marktwerking en het zogenoemde eerlijke speelveld (‘level playingfield’). Ook het gemeentelijk kampeerbeleid moet naar onze mening rekening houden met dit uitgangspunt. Gemeenten hebben zelf de vrijheid het aantal toegestane kampeermiddelen vast te stellen op een agrarisch bedrijf of bij een burgerwoning zonder dat hiervoor een recreatiebestemming nodig is. Er wordt hierdoor met twee maten gemeten.

RECRON pleit daarom voor Handhaving van het maximale aantal kampeerplaatsen in de betreffende gemeente zonder dat daarvoor een recreatiebestemming nodig is. Wil een agrariër en/of burger meer, dan is het noodzakelijk een positieve recreatiebestemming op het betreffende grondstuk aan te vragen. Dat is eerlijk.