Gecertificeerde Leisure Leefstijlen adviseurs

Om de vragen uit de markt van ondernemers, gemeenten, provincies of specifieke gebieden zo goed mogelijk te beantwoorden heeft RECRON de hulp ingeschakeld van professionele partners uit de branche

 • Deze gecertificeerde Leisure Leefstijlen adviseurs zijn opgeleid tot het geven van concreet advies rondom de Leisure Leefstijlen (kleurensegmentatie), de belevingswerelden, koppelingen met NBTC-NIPO onderzoek (CVO-RIC/ CVTO-RIC).
 • Maar ook kunt u bij hen terecht voor niet Leisure Leefstijlen gerelateerde opdrachten.
 • Middels dit netwerk van adviseurs zal RECRON zorgdragen voor de juiste match tussen opdrachtgever (ondernemers, gemeenten, provincies) en opdrachtnemers (pool van adviseurs).

Bureau Ruimte & Vrije Tijd

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is een onderzoeks- en adviesbureau in het werkveld toerisme,  recreatie en vrijetijdseconomie.
Het Bureau adviseert overheden en marktpartijen onder andere over hoe vraag en aanbod optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Daarbij maakt het bureau onder andere gebruik van de Leisure Leefstijlen.

Enthousiast, betrokken en deskundig, dat krijgen we terug van onze opdrachtgevers. Voor ons advies doen we gedegen onderzoek. We zetten onze recreatieve bril op en kruipen in de huid van de recreant of toerist. Dat doen we al jaren en altijd ter plaatse. We zijn hierbij goed op de hoogte van trends op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau. We vertalen dat onder meer in de volgende producten:

 • Beleidsnota, -visie en beleidsadvies op het gebied van recreatie en toerisme;
 • Vraaggerichte bedrijfsanalyse o.a. voor verblijfsrecreatie, leisure, horeca, sauna & wellness, cultuur;
 • Vraaggerichte gebiedsaudit  natuurbeleving, erfgoed, centrumbeleving, recreatiegebieden;
 • Economische analyses, de waarde van vrije tijd;
 • Haalbaarheidsonderzoek.
 • Gebiedspromotie en marketing;
 • Bedrijfsaudit ‘buitenlandse gast’
 • Trendrapporten & monitoring;
 • Gastonderzoek en gasttevredenheid (enquêtes);

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is er trots op zichzelf Leisure Leefstijlen gecertificeerd te mogen noemen.

Meer informatie of contact

Bureau Ruimte & Vrije Tijd
Uilenkamp 8
3972 XR Driebergen – Rijsenburg
T 06 - 51 17 41 93 (Jan Jaap Thijs)
T 06 -  53 38 35 50 (Tinco Lycklama)
info@ruimteenvrijetijd.nl
www.ruimteenvrijetijd.nl

ZKA

ZKA is een onafhankelijk economisch adviesbureau voor de vrijetijdseconomie (leisure, toerisme en hospitality). We zetten onze expertise dagelijks in bij project- en gebiedsontwikkelingen, waarbij leisure en/of toerisme een belangrijk onderdeel vormt. We voeren marktanalyses uit, stellen strategie- en beleidsstudies op en nemen het voortouw bij het opstellen van gebiedsvisies en bedrijfsconcepten. Door onze ervaring hebben wij in de nichemarkt van het onderzoek naar projecten en initiatieven in de vrijetijdseconomie een vooraanstaande positie. 

ZKA is zeer verheugd met de certificering voor het gebruik van de Leisure Leefstijlen: 
“De vrijetijdseconomie is veranderlijk, daarom is inzicht in de motieven en smaakpatronen van de beoogde bezoeker essentieel. De Leisure Leefstijlen geeft ons de mogelijkheid om nog meer in te zoomen op het karakter van de vraag en de wensen en eisen van de (beoogde) doelgroep. Met de Leisure Leefstijlen kunnen  we overheden, regio’s  en  individuele bedrijven een nog completer advies geven. Maatwerk staat hierbij voorop”. 

Meer informatie of contact
ZKA Consultants & Planners BV
Biesbosweg 16c
5145 PZ Waalwijk
T: 088 2100 250

Contactpersoon: Merlijn Pietersma
m.pietersma@zka.nl 
Mobiel: 06-81909921

www.zka.nl 

Van der Reest Advies

Wij zijn een adviesbureau voor recreatieondernemers en ondernemende overheden. 

Al vele jaren zijn wij actief op een breed terrein, zoals:

 • Bedrijfsplannen en toekomstvisies
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Bedrijfseconomische adviezen
 • Uitbreiding en herstructurering
 • Bedrijfsopvolging en –overdracht
 • Planologisch-juridische zaken
 • Marktbewerking en bedrijfsconcepten


Door onze achtergrond en jarenlange band met RECRON staan wij heel dicht bij de ondernemers en benaderen wij de recreatiesector vanuit een bedrijfsmatige invalshoek. Praktische en doelmatig, me toog voor ver-dieneffecten.

Vanaf het begin zijn wij betrokken geweest bij de Leisure Leefstijlen van RECRON. Wij zien hierin voor recreatiebedrijven tal van aanknopingspunten om forse stappen te maken in het proces van productontwikkeling en innovatie, met als uiteindelijk doel: meer omzet en een hogere bezetting.

Wij spreken de taal van de ondernemers én wij zijn thuis in de Leisure Leefstijlen-terminologie. Daar hebben we een specifieke opleiding voor gevolgd met als resultaat de RIC certificering voor ons bureau. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Samen met gemotiveerde recreatieondernemers willen we door middel van de Leisure Leefstijlen werken aan meer onderscheid en een hogere belevingswaarde op de Nederlandse recreatiebedrijven. 

In onze werkwijze staat de klant centraal. We gaan samen op zoek naar het unieke van elk bedrijf en leveren maatwerk. Onze kennis en ervaring staat garant voor haalbare doelen en realistische prognoses.

Leisure Leefstijlen advies op maat noemen we dat.

Meer informatie en contact

Van der Reest Advies
Nemi van der Reest
T  055 - 53 82 460 
info@vanderreestadvies.nl 
www.vanderreestadvies.nl

Facet Architecten & Adviseurs

RUIMTE VOOR VERNIEUWING

FACET architecten & adviseurs is één van de vier door Recron gecertificeerde bureaus in Leisure Leefstijlen. In tegenstelling tot de andere drie bureaus zijn we niet (alleen) gericht op abstracte, bedrijfsmatige cijfers, maar vooral gericht op de ruimtelijke vertaling van de leefstijlen.

Dit betekent, dat we met u meedenken in de primaire vraag voor het doorontwikkelen van uw park, namelijk : Wie is uw doelgroep en wat betekent dat voor uw park!

Onze aanpak met Leisure Leefstijlen richt zich in de basis op 3 factoren:

 1. Uw huidige doelgroep
 2. Uw doelgroep voor de toekomst
 3. Productvernieuwing
Lees meer