Groepsaccommodaties

Groepsaccommodaties

RECRON kent binnen de sector Verblijfsrecreatie de bedrijfsgroep Groepsaccommodaties met circa 300 aangesloten ondernemers.

Wat betekent aansluiting bij deze bedrijfsgroep voor u?

  • toegang tot veel kennis op het gebied van ondernemen in de recreatiesector;
  • veel specifieke kennis op het gebied van groepsaccommodaties;
  • persoonlijke advisering op bedrijfsniveau;
  • een klankbord van collega-ondernemers met een groepsaccommodatie;
  • ondersteuning van een eigen bedrijfsgroep- en regiomanager. 

De bedrijfsgroep- en regiomanager behartigen zowel uw individuele belangen als die van de bedrijfsgroep en recreatieondernemers in uw regio. U krijgt ondersteuning implementatie wet- en regelgeving, kwaliteitsverbetering en  veiligheid.

Hoofddoelstelling bedrijfsgroep Groepsaccommodaties

RECRON en het bestuur van de bedrijfsgroep Groepsaccommodaties willen het volgende mogelijk maken voor recreatieondernemers:

Optimaal ondernemen
Belangenbehartiging diverse zaken zoals BTW, Toeristenbelasting, Elektriciteitsdossier, Ombudsman voor Ondernemers, Regeldrukvermindering, Imagoverbetering, Duurzaamheid, Benchmark.

Vraaggericht ondernemen
RECRON helpt recreatieondernemers met nog meer vraaggericht kunnen ondernemen met behulp van onder andere de Leisure Leefstijlen.

Optimale exploitatie

Verkiezing Groepsaccommodatie van het jaar

RECRON organiseert jaarlijks de Verkiezing Groepsaccommodatie van het jaar. Klik hier voor meer informatie.

Nationale classificatie Groepsaccommodaties

Met de Nationale Classificatie Groepsaccommodatie kunnen bedrijven zich onderscheiden van collega-bedrijven. Deze classificatie is voor zowel leden als niet-leden in Nederland. RECRON-leden krijgen korting op de geldende classificatietarieven. 

Wilt u uw groepsaccommodatie laten classificeren of meer informatie over de procedure, normen en tarieven, neem dan contact op met Stichting KMVK.

T (0343) 52 47 20
info@kmvk.nl 
www.classificatie.eu

Waar vindt u RECRON groepsaccommodaties?