RBT stopt exploitatie VVV winkels vanaf 2013

maandag 27 februari 2012

Per 1 januari 2013 stopt het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Vechtdal-IJsseldelta met de exploitatie van de VVV’s in Zwolle, Giethoorn, Kampen, Ommen en Hardenberg. De traditionele VVV rol van vraagbaak is door de opkomst van internet en social media sterk veranderd. De veranderende wensen van de consument, die tegenwoordig informatie op elk moment op elke plek voorhanden wil hebben zorgen ervoor dat een fysieke winkel (in de toekomst) steeds minder noodzakelijk is.

Gemeenten en ondernemers geven aan dat zij vooral willen investeren in promotie en marketing, om zo meer consumenten naar stad en regio te trekken. Hierdoor is een verschuiving ontstaan van de inzet van budgetten richting de marketingactiviteiten van het RBT, ten koste van de VVV winkels. Ondanks de betrokkenheid en enorme inzet van de medewerkers lukt het daarom niet meer de VVV vestigingen kostendekkend te exploiteren.

Gastheerschap taak ondernemers
Het besluit hoeft nog niet het definitieve einde van de VVV functie in stad en regio te betekenen. Dat er nog steeds bestaansrecht is voor een informatie-en promotiepunt blijkt uit het feit dat in 2011 meer dan 250.000 bezoekers de VVV vestigingen bezochten. Daarom wil het RBT samen met ondernemers bekijken op welke manier in de toekomst toch het gastheerschap uitgeoefend kan worden in een vorm die past bij deze tijd. Tot de opties behoren een agentschap in een bestaande winkel, een informatiepunt of een zuil met toeristische informatie. Ook VVV Nederland zal hierbij betrokken worden, om zo samen nieuwe samenwerkingsvormen te onderzoeken onder de noemer “Gastheerschap 3.0”,gastheerschap dat aansluit bij de wensen van de moderne consument.  Voor welke vorm ook wordt gekozen, uitgangspunt is dat ondernemers de verantwoording dragen voor de exploitatie en dat het RBT regisseert en coördineert.   

Promotie taak RBT
De komende maanden zullen gebruikt worden om met betrokkenen te kijken naar goede alternatieven, zodat bezoekers ook vanaf 2013 gastvrij ontvangen zullen worden. Het RBT richt zich primair op de taak om stad en regio bekender te maken en bezoekers te trekken, de ondernemers zorgen er middels goed gastheerschap en een aantrekkelijk product voor dat consumenten gelduitgeven en de regionale economie versterken. Daarmee komt het gastheerschap weer terug bij de partij waar het in eerste instantie hoort en die er het meeste baat bij heeft: bij de ondernemers.

« Terug

Reacties op 'RBT stopt exploitatie VVV winkels vanaf 2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > februari