RECRON wil eerlijke plankosten en globaal bestemmen in Omgevingswet

Omgevingsvergunningdonderdag 12 april 2012

RECRON steunt de nieuwe Omgevingswet op hoofdlijnen, maar zet wel vraagtekens bij de mogelijkheden voor gemeenten om plankosten zonder limiet te verhalen op de ondernemer. Verder zet RECRON zich in om globaal bestemmen door gemeenten af te dwingen. Tenslotte wil RECRON dat de nieuwe wet aansluit op het Ondernemingsdossier. Als het ministerie de wensen meeneemt, dan zorgt dit voor lagere nalevingskosten en minder regeldruk.

RECRON is op verschillende manieren betrokken bij het maken van deze wet. Directeur Joep Thönissen zit in een adviescommissie die minister Schultz-Van Haegen (I&M) adviseert. Verder is RECRON via de regiegroep Recreatie & Natuur bezig om de Natuurwet en de Omgevingswet op elkaar aan te laten sluiten. Ook zijn er gesprekken met politieke partijen om de voor recreatieondernemers belangrijke punten onder de aandacht te brengen.
RECRON heeft deze week gereageerd op een openbare consultatie van het ministerie van I&M. De resultaten van de kennistafel Ruimte & Bouw zijn hierbij betrokken. In 2011 zijn de leden van deze kennistafel bij elkaar gekomen om de belangrijke punten voor de recreatieondernemers te bepalen.
In 2012 werkt het ministerie samen met maatschappelijke organisaties aan het definitieve wetsvoorstel. In 2013 gaat het wetsvoorstel dan naar de Tweede en Eerste Kamer. Als alles volgens planning verloopt zal het wetsvoorstel in 2014 in werking treden. Omdat het om zeer complexe wetgeving gaat is dit overigens niet zeker.

Bijlage: Brief aan minister Schultz-Van Haegen over Omgevingswet

« Terug

Reacties op 'RECRON wil eerlijke plankosten en globaal bestemmen in Omgevingswet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > april