Subsidie nieuwe ontwikkelingen vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Geldvrijdag 13 september 2013

De provincie heeft van 1 juli tot en met 31 december 2013 een subsidieregeling met een subsidieplafond van € 750.000 beschikbaar gesteld. De tijdelijke regeling is bedoeld voor nieuwe ontwikkelingen om een extra impuls te geven aan de vrijetijdseconomie in Noord-Brabant.

Met name nieuwe verbindingen en vernieuwingen in het vrijetijdssector maken aanspraak op de regeling. Maar ook voor gezamenlijke (internationale) marketing en kennisdeling in deze sector is geld beschikbaar. De vrijetijdseconomie gaat naast toerisme en recreatie ook over onder andere cultuur, natuur, erfgoed en sport.

Innovatie in vrijetijdssector
Op dit moment werkt 9% van de beroepsbevolking in Noord-Brabant in de vrijetijdseconomie. Per jaar gaat hier € 5,3 miljard in om. De provincie heeft de ambitie om in de periode 2013-2020 de meest innovatieve en gastvrije provincie van Nederland op het gebied van vrijetijdseconomie te worden. Dat moet leiden tot het versterken van de vrijetijdseconomie en het vergroten van de werkgelegenheid.

Triple helix+
Bij de uitvoering van het programma Vrijetijdseconomie tot 2020 zijn ondernemers en hun belangenverenigingen betrokken, maar ook de grote steden, de regio’s, streeknetwerken, onderwijs- en overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Aanvraag indienen
De provincie hecht waarde aan gedragen projecten door het veld. Daarom wordt maximaal 50% van de projectkosten vergoed. De andere 50% moeten aanvragers zelf willen investeren. De subsidieregeling is bedoeld voor projecten met een subsidieaanvraag tussen EUR 25.000,– en EUR 150.000,– . Aanvragen moeten vóór 1 januari 2014 zijn ingediend bij de provincie.

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u hier vinden:
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-en-werk/maatschappelijke-opgaven/vrijetijdseconomie.aspx

« Terug

Reacties op 'Subsidie nieuwe ontwikkelingen vrijetijdseconomie Noord-Brabant'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013 > september