RECRON nieuwe vertegenwoordiger Strategische Advies Raad

NHTV-internationaal-hoger-onderwijs-Breda-homewoensdag 04 september 2013

RECRON is weer goed vertegenwoordig in de Strategische Advies Raad van NHTV en Scaldis Academy. Namens de vereniging neemt Anita Brink, HR Director van Landal GreenParks, plaats in deze raad. Zij zorgt er onder andere voor dat RECRON-leden invloed uitoefenen, ook op opleidingsgebied.

De strategische adviesraad
De Academiedirecteuren van de Academies voor Toerisme, Leisure, Hotel en Facility management van NHTV internationaal onderwijs Breda laten zich vanuit het werkveld ondersteunen door een zgn. Strategische Advies Raad bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld.

Doel
De SAR heeft als doel te bevorderen dat de opleidingsprofielen van de opleidingen die door de Academies worden verzorgd zo goed mogelijk aansluiten op de betreffende beroepsprofielen.

Wettelijk kader
De Academies hebben de taak om, naast de veelheid van contacten met het bedrijfsleven op een groot aantal niveaus, op structurele basis overleg te voeren met het bedrijfsleven. De SAR heeft deze rol. Concreet wil dat zeggen dat de SAR input kan leveren op de terreinen van onderwijs, research en kennisvalorisatie, zowel gevraagd als ongevraagd. Formeel dient de SAR wijzigingen in het competentieprofiel goed te keuren en zich te laten informeren over kwesties met betrekking tot kwaliteitszorg (accreditaties).

Samenstelling Raad
De Raad is breed samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven welke direct of indirect een link hebben met het brede werkveld van hospitality, leisure, toerisme en recreatie. Er wordt naar een omvang van ca. 20 leden gestreefd om per vergadering voldoende vertegenwoordigers te hebben. De leden hebben een belangrijke en relevante positie in een bedrijf met voldoende eindverantwoordelijkheid.
Nieuwe leden kunnen op voorstel van zittende leden en/of de Academiedirecteuren gevraagd worden toe te treden. De benoeming loopt vervolgens via de voorzitter en/of vicevoorzitter.

Voor meer informatie: protocol SAR

« Terug

Reacties op 'RECRON nieuwe vertegenwoordiger Strategische Advies Raad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013 > september