Is er toekomst voor attractieparken?

dagattractieswoensdag 04 september 2013

Attractieparken waar dieren de hoofdrol spelen hebben de komende jaren de grootste kans op veel dagbezoekers! Er moet hierbij niet alleen worden gedacht aan de bekende dierentuinen, safariparken en bijvoorbeeld dolfinaria, maar ook aan nieuwe concepten met dieren. Het gaat de bezoekers daarbij vooral om ontspanning. Educatie en informatie vinden zij minder van belang.

Bovenstaande is het resultaat van het onderzoek “Toekomstscenario’s attractieparken” dat het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden eerder dit jaar onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking uitvoerde.

Dynamische markt
De dynamiek in de markt van dagattracties is voor het ETFI de reden geweest een op de toekomst gerichte studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van (Nederlandse) attractieparken uit te voeren.

Naast de groei van het aantal attractieparken, is de variatie tussen en binnen deze parken sterk toegenomen. De marktomstandigheden zorgen ervoor dat de attractiewaarde vaak van korte duur is en parken regelmatig fors moeten investeren om de bezoekers te kunnen blijven interesseren. Daarnaast geeft het management van een aantal parken in Nederland en daarbuiten aan dat het vooral de vergrijzing en de afnemende hoeveelheid vrijetijd zijn die voor de grootste onzekerheid zorgen bij de te maken keuzes hoe bezoekers te blijven interesseren.

Scenariostudie
Met behulp van een voor Nederland unieke scenariostudie heeft het ETFI  van Stenden de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van attractieparken in kaart gebracht. In het onderzoek stonden toekomstige bezoekmotieven van consumenten centraal. Daarnaast werd er ook ingegaan op de te verwachten groepssamenstelling, de gewenste kenmerken van de parken, onderwerpen en wijze van presenteren, de behoefte aan verblijfsaccommodatie en activiteiten in de omgeving die consumenten met een bezoek zouden willen combineren.

Een opvallende conclusie uit het consumentenonderzoek is ook dat er de komende jaren nog een behoorlijke interesse is voor attractieparken waarin het thema cultuur een centrale plaats inneemt. Daarbij kan gedacht worden aan musea, galeries, theaters en nieuwe rond cultuur te ontwikkelen complexen.

Op basis van het onderzoek heeft het ETFI een viertal scenario’s opgesteld welke attractieparken kunnen helpen bij hun oriëntatie op de toekomst.  Voor individuele parken kan ETFI specifieke scenario’s ontwikkelen waarmee (nieuw) beleid kan worden getoetst of ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het European Tourism Futures Institute, www.etfi.nl, tel. 058-2441992. Het rapport kan worden besteld op www.etfi.nl.

« Terug

Reacties op 'Is er toekomst voor attractieparken?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013 > september