Dagrecreatie; een ruime bedrijfsgroep met uiteenlopende ondernemingen

Loosdrecht.PNGwoensdag 15 februari 2017

In onze dagelijkse praktijk als makelaars en taxateurs van exploitatie gebonden onroerend goed passen deze bedrijven in een breed scala binnen onze praktijk. Transacties van verblijfsrecreatieve bedrijven vinden met enige regelmaat plaats. Hier is dan ook een gezonde verhouding tussen vraag en aanbod. In de taxatiepraktijk is de verscheidenheid enorm; dierentuinen, attractieparken, sport-en fitnessaccommodaties, sauna en Wellness bedrijven, golfbanen, cart- en racecircuits, bowlingcentra, zwembaden zijn zo een paar voorbeelden van uiteenlopende bedrijven waar in beperkte mate transacties plaatsvinden of zelfs vraag en aanbod ontbreekt maar wel met regelmaat waarderingen voor gevraagd worden.

Exploitatiegebonden karakter

Wat deze bedrijven gemeenschappelijk hebben voor ons als taxateurs is het exploitatiegebonden karakter. Dat wil zeggen de alternatieve aanwendbaarheid van grond en of opstallen zich in bestemmingsplan technisch opzicht beperkt tot de activiteit, specifiek omschreven onder sport- of dagrecreatieve bestemming. De mogelijke verdiencapaciteit van het onroerend goed bepaald de waarde als gevolg van de locatie gebonden activiteiten.

Twee belangrijke voorwaarden zijn daarmee genoemd:

  • er moet sprake zijn van onroerend goed of een zakelijk recht dat kan dienen als zekerheid voor de financier
  • en de activiteit moet gebonden zijn aan het object. Golfbanen en sauna- en wellnessbedrijven hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een sterk veranderende markt waardoor de verwachting is dat de komende tijd hier meer aanbod zal ontstaan.


In een aantrekkende markt blijken niet alleen bekende marktpartijen maar ook nieuwe toetreders hun opwachting te maken hetgeen marktwerking ten goede komt.

Wij volgen deze ontwikkelingen met belangstelling en als recreatiebedrijfsmakelaars mag u onze betrokkenheid verwachten. 

Meer informatie en/of advies

« Terug

Archief > 2017 > februari