Zonering Kustpact baart kustondernemers zorgen

16629 fullimage Bloggeractie kustcampagne 560x350 560x350woensdag 15 februari 2017

Volgende week zal naar verwachting het Kustpact officieel getekend gaan worden door een zestigtal bij de kust betrokken partijen, waaronder Provincies, gemeenten en andere (semi)overheden, het bedrijfsleven en natuur- en andere maatschappelijke organisaties. Ook RECRON zal tekenen, nadat het er overigens lang naar uit heeft gezien dat HISWA, KHN en RECRON het pact niet zouden onderschrijven. Regiomanager Arthur Helling: “Er zat te weinig balans in het pact en met name de toekomstpositie van bestaande recreatiebedrijven was onvoldoende gewaarborgd. Eind 2016 hebben we gelukkig veel alsnog kunnen verbeteren aan het pact, zodat het glas nu half vol is. We hebben ervoor gekozen om aan tafel te blijven, zodat we onze invloed kunnen uitoefenen, zowel landelijk als in de provincies en deelregio’s waar de uitwerking zijn beslag moet krijgen.”

Met name de toekomstige zonering (waar wel nog recreatieve ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en waar niet meer) baart ondernemers zorgen zo is RECRON bekend. Helling: “Noord-Holland kent nu al een zonering op het strand, dat is in het verleden in goed overleg met organisaties, waaronder ook met het recreatieve bedrijfsleven goed afgestemd. Het Kustpact biedt de mogelijkheid om die zonering diep het binnenland in te trekken, iets waar wij van meet af aan fel tegen zijn geweest. Het Kustpact zelf trekt die grens overigens niet. Het is aan de Provincies om aan de zonering inhoud te geven.” Veel recreatiebedrijven zijn gevestigd in de binnenduinrand of op het agrarisch achterland. RECRON staat op het standpunt dat deze zich daar moeten kunnen blijven ontwikkelen.”

Helling: ”Ik heb met de Gedeputeerde daarover al gesproken en de zorgen met haar gedeeld. Zij wekt de indruk dat het zo'n vaart allemaal niet zal lopen, ze beseft goed wat de belangen van onze bedrijven aan de Noord-Hollandse kust zijn. Maar we zullen zeer waakzaam moeten blijven. Overigens denk ik dat de belangen van natuur, landbouw en recreatie lang niet altijd tegenstrijdig hoeven te zijn, als je elkaar wat gunt. En verrommeling van het landschap achter de duinen is uiteindelijk in niemands belang.”

RECRON verwacht dat in maart een provinciale bijeenkomst zal plaatsvinden waar de eerste contouren van het zoneringsbeleid gedeeld gaan worden. Helling: “We zullen onze leden aan de kust hierbij de komende maanden actief gaan betrekken, zodat er geen onduidelijkheden en verkeerde beslissingen kunnen ontstaan.”

 

Meer informatie:

Arthur Helling, regiomanager

M: helling@recron.nl

T: (06) 53 77 89 77

« Terug

Archief > 2017 > februari