Cao Recreatie akkoord

grasmaaien

Afgelopen week hebben de leden van RECRON ingestemd met de nieuwe Cao Recreatie die vanaf 1 juli 2017 in werking zal treden. Ook de achterban van de bonden FNV Recreatie, FNV Publiek Belang en CNV hebben positief ingestemd.

Het onderhandelingsresultaat zal verwerkt worden in de cao-teksten die vanaf 1 juli 2017 van toepassing zijn. De nieuwe Cao Recreatie kent een looptijd van 1,5 jaar waardoor er enerzijds meer tijd is om de moderniseringsagenda zorgvuldig op te pakken en anderzijds hebben we hiermee een aanvangsdatum bereikt die in het laagseizoen valt in plaats van midden in het hoogseizoen.
Ondanks een aanvankelijk moeizaam proces zijn alle partijen verheugd over de continuering van de Cao Recreatie en kijken uit naar het vervolgtraject om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren.

« Terug