Gezamenlijke stappen gezet Risicobeheersingsplan Natuurbrand Otterlo-Zuid

natuurbrand-1024x608.jpgwoensdag 12 juli 2017

Om de risico’s van onbeheersbare natuurbranden op een maatschappelijk aanvaardbaar
niveau te brengen en te houden is publiek-private samenwerking noodzakelijk, zowel op
lokaal als op landelijk niveau. Op 3 juli j.l. hebben bijna twintig organisaties afgesproken actief door te gaan met het brand veiliger maken van de recreatiegebieden rondom Otterlo. Ook regiomanager Ivo Gelsing en Gelderse recreatieondernemers zijn hierbij intensief betrokken geweest.

Al geruime tijd trekken brandweer, natuurbeheerders, recreatieondernemers, politie, gemeente Ede, provincie, en anderen gezamenlijk op en hebben al veel bereikt om kans op uitbreiding van een natuurbrand te verkleinen en eventuele schade te beperken. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet:

  • Zo begint een plan voor grootschalige ontruiming van recreatieterreinen in of direct grenzend aan de natuurgebieden rond Otterlo concrete vormen aan te nemen;
  • De recreatieondernemers scherpen, in samenwerking de brandweer hun ontruimingsplannen aan en stemmen die af met het uiteindelijke plan voor grootschalige ontruiming;
  • In (natuur)beheerplannen wordt rekening gehouden met het toepassen van brandvertragende maatregelen zoals bijvoorbeeld stimuleren van de groei van loofhoutbomen in plaats van naaldhoutbomen, omdat loofhoutbomen in veel mindere mate bijdragen aan de ontwikkeling van brand;
  • Er wordt door de veiligheidsregio, in samenwerking met campingeigenaren een communicatietraject ontwikkeld om campinggasten meer bewust te maken van de risico’s van natuurbrand en hoe deze te voorkomen.

Voor deze en andere maatregelen zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Sommige maatregelen zullen op de korte termijn gerealiseerd kunnen worden, andere zullen langer tijd in beslag nemen. Het belangrijkste is dat de diverse belanghebbenden met elkaar in gesprek zij en elkaar weten te. De bewustwording van de risico’s van een natuurbrand nemen daarmee toe.

De bijeenkomst van 3 juli was bedoeld om terug te kijken op de behaalde resultaten tot nu toe en tegelijk om vooruit te kijken en samen af te spreken dat we doorgaan op de ingeslagen weg.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Risicobeheersingsplan natuurbranden Otterlo-Zuid VERSIE 2.0_definitief-dd 26-6-2017.pdf2.6 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Gezamenlijke stappen gezet Risicobeheersingsplan Natuurbrand Otterlo-Zuid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.