Provincie N-Holland ondersteunt aanleg snel internet buitengebied

wifi op de campingvrijdag 01 september 2017

Bij de aanloop naar het provinciaal coalitieakkoord heeft RECRON in 2015 enkele belangrijke onderwerpen voor onze sector ingebracht en in het coalitieakkoord weten onder te brengen. Eén daarvan was ‘breedband in het buitengebied”, omdat goede internet- en wifi-verbindingen van eminent belang zijn voor recreatieparken. Graag informeren wij u dat de provincie Noord-Holland lokale initiatieven voor de aanleg van vaste breedbandverbindingen (snel internet) inmiddels concreet in het buitengebied actief ondersteunt.

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ van de provincie Noord-Holland beloofde de provincie om
“de knelpunten van digitale ontsluiting in kaart te brengen en te onderzoeken op welke wijze glasvezel
zo goed en breed mogelijk bereikbaar wordt in Noord-Holland.”

Op verzoek van Provinciale Staten is vervolgens medio 2016 ook onderzoek gedaan naar wat er
nodig is om alle Noord-Hollanders te voorzien van glasvezel. Uit het rapport daarover blijkt dat de
behoefte in gebieden waar al snel internet beschikbaar is, te gering zal zijn om het voor marktpartijen
aantrekkelijk te maken. Daarnaast zal een bijdrage van gemeenten of provincie in die gebieden,
worden aangemerkt als staatssteun. Gedeputeerde Staten hebben daarom op 30 augustus 2016
besloten om zich te blijven richten op wat er nodig is om snel internet voor 18.000 adressen in het
buitengebied te realiseren.

De provincie heeft er daarom voor gekozen kansrijke lokale initiatieven te ondersteunen door zich
garant te stellen voor de benodigde leningen. Gemeenten en andere initiatiefnemers kunnen van 1
september tot 1 december 2017 een aanvraag voor een garantstelling indienen bij de provincie Noord-
Holland. Voor meer informatie over de garantstellingen kan contact worden opgenomen met Gertjan
Nederbragt, nederbragtg@noord-holland.nl of (023) 514 31 99.

« Terug

Reacties op 'Provincie N-Holland ondersteunt aanleg snel internet buitengebied'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > september