Ontwerp-peilbesluit IJsselmeergebied ter inzage

IJsselmeer.PNGwoensdag 04 oktober 2017

RECRON informeert u hierbij dat het ontwerp-peilbesluit voor het gehele IJsselmeergebied van 3 oktober tot en met 13 november 2017 ter inzage ligt op 8 locaties rondom het IJsselmeer.

In de maand oktober organiseert Rijkswaterstaat tevens 5 informatieavonden waar u terecht kunt voor uw vragen, te weten op: 

  •  5 oktober: Hoorn, Schouwburg Het Park, Westerdijk 4
  • 9 oktober: Naarden, Naarderbos, IJsselmeerweg 100
  • 11 oktober: Lelystad, Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2
  • 17 oktober: Lemmer, Hotel Iselmar, Plattedijk 16
  • 19 oktober: Zwartsluis, Hotel Zwartewater, De Vlakte 20

Wij adviseren zeker gebruik te maken van deze informatieavonden, omdat de gevolgen voor recreatieondernemers langs de IJsselmeerkust groot kunnen zijn.

Het nieuwe zomerpeil

Rijkswaterstaat vervangt namelijk het vaste zomerpeil in het IJsselmeer en Markermeer van NAP -0,2 m door een streefpeil met een onder- en een bovengrens waarbinnen het peil mag bewegen: NAP -0,10 cm en NAP -0,30 cm.

Rijkswaterstaat kan het nieuwe zomerpeil gemakkelijker omhoog of omlaag brengen als dit gewenst is vanuit veiligheidsoverwegingen, de drinkwatervoorziening, inspelend op te verwachte droogteperiodes etc. Het nieuwe zomerpeil sluit bovendien beter aan bij de natuurlijke situatie: een hoger peil in het voorjaar en een lager peil aan het einde van de zomer, een wens vooral vanuit natuurorganisaties ter bescherming van de broedende vogels (sommigen broeden op of rond de waterlijn in het voorjaar) en de rietgroei (wordt gestimuleerd door lager peil in het najaar).

Gevolgen voor de recreatiesector

RECRON wijst u er op dat in het bijzonder de voorjaarsopzet tot NAP - 0,10 kan leiden tot extra overstroming en erosie van buitendijks gelegen landbouw- en recreatiegebieden (zoals zandstranden en campings). Tevens kan dit gevolgen hebben voor schepen die onder de Stichtsebrug en Hollandsebrug in maart doorvaren en in die periode nu al qua doorvaarthoogte aan de kritische grens zitten.

Rijkswaterstaat is tot op heden in het overleg niet bereid geweest op voorhand voor deze gebieden mitigerende maatregelen te nemen. Wel kent de regeling een nadeelcompensatieregeling, maar deze regeling kent geen zekerheid dat schade achteraf wordt geaccepteerd én vergoed en is administratief onnodig belastend voor u als ondernemer.

Vooral het uitzakken van het waterpeil in augustus tot -0,30 NAP kan grote gevolgen hebben voor in het bijzonder 20% van de ligplaatshouders in het gebied met dieper stekende plezierjachten. Tot op heden is Rijkswaterstaat niet bereid geweest om te komen tot een pakket aan mitigerende maatregelen (zoals een baggerprogramma) als handreiking richting de gezamenlijke recreatiesector (HISWA, ANWB, Watersportverbond en RECRON). Ondanks dat - op verzoek van Rijkswaterstaat zelf - de sector de meest kritische vaarwegen en haveningangen in kaart heeft gebracht.

Recreatieondernemers die buitendijks gelegen gronden of jachthavens beheren of exploiteren adviseren wij goed kennis te nemen van het nieuwe peilbesluit en als u verwacht dat u daarvan schade gaat ondervinden, deze directe en indirecte schade zo concreet mogelijk te duiden en te eisen dat er vooraf oplossingen worden gevonden via mitigerende maatregelen voor uw situatie, alvorens dit peil in werking treedt.

  

Meer informatie over het peilbesluit treft u aan op:


www.rws.nl/peilbesluitijsselmeergebied

Voor meer informatie over de procedure, het indienen van een zienswijze en details van de informatieavonden kunt u in de periode van 3 oktober t/m 13 november 2017 terecht op: www.platformparticipatie.nl/peilbesluitijsselmeergebied

Arthur Helling, regiomanager N-Holland
M: helling@recron.nl
T: (06) 53 77 89 77

 

« Terug

Reacties op 'Ontwerp-peilbesluit IJsselmeergebied ter inzage'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > oktober