Recreatiepartners vol ambitie om bij te dragen aan uitwerking Kustpact

MvdS in TK kustpact.JPGwoensdag 18 oktober 2017

Eerder deze maand sprak de Tweede Kamer in een rondetafelgesprek met diverse belanghebbenden over de eerste ervaringen met het Kustpact. Ook RECRON was hiervoor uitgenodigd en deed de oproep om op alle bestuurlijke niveaus open te staan voor een hoog ambitieniveau van ondernemers die sneller willen innoveren en meer kwaliteit willen leveren dan momenteel mogelijk is. De basis voor deze oproep lag in een rondgang onder ondernemers, waarvan hieronder de belangrijkste resultaten.

Uit een rondgang onder ondernemers aangesloten bij RECRON, KHN en HISWA over de eerste ervaringen met het Kustpact, blijkt dat de doorvertaling van het pact in provinciale plannen momenteel nog in volle gang is. Ondernemers constateren al wel dat dit proces in verschillende provincies niet synchroon loopt. En dat de geest van het Kustpact nog niet geland is op dát niveau waar ontwikkelings- en verbeterplannen worden beoordeeld en waar provincies en gemeenten, gebonden aan huidige verordeningen, daadwerkelijk bestemmingsplannen afgeven.

Ondernemers gaven aan met name nadelige gevolgen van vertraging te ondervinden in de volgende gevallen:

  1. Bestaande verbeterplannen passen wel in de geest van het Kustpact, maar ondernemers ervaren toch een remming in hun ontwikkeling en uitvoering van hun plannen door vertraging in de provinciale en lokale uitwerking van het Kustpact.
  2. Ondernemers stellen verbeterplannen uit door onzekerheid over de toekomst. Hierdoor is er sprake van een zekere ‘schuwheid’ bij ondernemers. Innovatieve en duurzame ontwikkelingsplannen die juist in de geest van het Kustpact zijn opgesteld, worden daardoor geremd. Dit vertaalt zich met name in de keuze voor ondernemers voor meer ‘traditionele’ plannen binnen de bestaande bestemmingsplannen. 

Verder bleek, uit een interne enquête onder RECRON ondernemers in de kuststreken, dat er sprake is van een grote bereidheid om te investeren in hun onderneming. 51,4 % van de respondenten heeft plannen, waarbij het voornamelijk gaat om herstructurering (50%). Daarna volgen uitbreiding (25%) en herstructurering en uitbreiding (25%).Van de verbeterplannen die in afwachting zijn van uitwerking van het Kustpact ervaart meer dan twee derde van de ondernemers (69%) vertraging in de ontwikkeling en uitvoer.

Monique Van der Sanden deed dan ook - namens RECRON, KHN en HISWA - tijdens het rondetafelgesprek de volgende oproep aan nationale én aan regionale en lokale politici en beleidsmakers: “Sta open voor een hoog ambitieniveau van ondernemers die sneller willen innoveren en meer kwaliteit willen leveren. Maak vaart met de provinciale uitwerking van het Kustpact om zekerheid voor ondernemers te vergroten. Dit is niet alleen in het belang van economische groei en werkgelegenheid in de kustregio, maar komt ook voort uit de motivatie van recreatie- en horeca ondernemers om bij te dragen aan een fraaie en aantrekkelijke kust.”

Het Rondetafelgesprek Kustpact vond plaats ter voorbereiding van een Algemeen Overleg Ruimtelijke Ordening, o.a. over de voortgang van het Kustpact. In aanloop van dit debat met de minister van IenM, dat in het licht van de presentatie van het regeerakkoord Rutte III is uitgesteld tot 29 november as, is RECRON nog gevraagd door meerdere Kamerfracties om contact op te nemen om het standpunt verder toe te lichten.


Meer informatie 
Colette Olde Riekerink
Manager Public Affairs a.i.
olderiekerink@recron.nl

« Terug

Archief > 2017 > oktober