Subsidie voor Toeristische themaroutes provincie Groningen

gelddonderdag 26 oktober 2017

Met subsidie voor toeristische themaroutes wil de provincie Groningen deze stimuleren. Toeristische themaroutes zijn routes voor fietsers, wandelaars en vaarrecreanten waarbij een typisch Gronings thema centraal staat en waar Groninger toeristische ondernemers op aangehaakt zijn. Deze routes maken  het voor toeristen en recreanten makkelijker en aantrekkelijker om de culturele en landschappelijke rijkdom en gastvrijheid van onze provincie echt te gaan beleven. 

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen, zoals: bedrijven, organisaties, culturele en landschappelijke instellingen, overheden, particulieren.

Aanvraagformulier subsidie toeristische themaroutes

Voor wat?

De subsidiabele activiteiten zijn:

  1. De ontwikkeling en realisatie van een toeristische themaroute, namelijk het bedenken, omschrijven en introduceren van een toeristische themaroute met informatie over de bezienswaardigheden die te maken hebben met het centrale thema;
  2. De realisering van nieuwe, of verbetering van bestaande infrastructurele aankleding gekoppeld aan een toeristische themaroute;
  3. De realisering van nieuwe, of verbetering van bestaande infrastructurele schakels gekoppeld aan een toeristische themaroute.

Voor meer informatie over de subsidieregeling en de subsidievereisten verwijzen wij u naar de subsidieregeling toeristische themaroutes provincie Groningen.

Hoeveel subsidie per project?

De hoogte van de subsidie voor de eerste subsidiabele activiteit, de ontwikkeling en realisatie van de toeristische themaroute, bedraagt maximaal 75 procent van de kosten.
De hoogte van de subsidie van de tweede en derde subsidiabele activiteit, infrastructurele aankleding en infrastructurele schakels, bedraagt per project maximaal 50 procent van de totale kosten voor deze activiteiten, tot een maximumbedrag van 75.000 euro.

Hoeveel budget is er beschikbaar?

Er is voor deze regeling 600.000 euro beschikbaar.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

De subsidieregeling is opengesteld voor één jaar. U kunt van 19 oktober 2017 tot 18 oktober 2018 subsidie aanvragen door een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 'Format subsidieaanvraag Toeristische Themaroutes' voorzien van de gevraagde bijlagen in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen, totdat het budget op is.

Contact

Overweegt u een subsidie voor een toeristische themaroute aan te vragen en hebt u na het doorlezen van de regeling nog vragen of wilt u uw concept voor indiening een keer door ons laten meelezen? Neem dan contact op met ons subsidieadviesloket: telefoon 050 316 4700, subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Kijk ook op: https://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/werken-en-ondernemen/toeristische-themaroutes-provincie-groningen/

 

 

« Terug

Archief > 2017 > oktober