Een onderofficier heeft 3 taakaspecten. Herkent u ze?

Logo Bureau Puur 1woensdag 08 november 2017

Dit jaar ben ik 20 jaar werkzaam bij de landmacht, de laatste jaren als groepscommandant. Defensie heeft een duidelijke visie wat de taakaspecten van een onderofficier moeten zijn.

De onderofficier heeft drie taakaspecten:

  • de onderofficier als vakman;
  • de onderofficier als leider;
  • de onderofficier als instructeur.                                                        

Vakman

Het onderofficiersvakmanschap bestaat uit de door hem tijdens opleidingen en door functievervulling op­gedane kennis en ervaring op het gebied van de algemene militaire basiskennis en vaardigheden. De onderofficier dient deze kennis tot in detail te kennen. Hij moet gevormd zijn tot expert op dit vakgebied, zowel wat betreft de algemene militaire vakkennis als de aan de functie verbonden vakkennis. 

Leider

De onderofficier is, ook onder verzwaarde omstan­digheden, ervoor verantwoordelijk, dat de aan hem en zijn eenheid opgedra­gen taken worden voorbereid en uitgevoerd. Bij deze uitvoering dient hij steeds de veiligheid van het hem toever­trouwde personeel en materieel te bewaken. Ook draagt hij zorg voor de vorming/gevechts­bereid­heid van het hem toevertrouw­de personeel. Hij moet, met name in staat zijn om de discipli­ne te handhaven, de gedragscode te volgen en de motivatie te stimuleren. Hij zal in houding en gedrag, een voorbeeld zijn voor zijn personeel. Hij vervult een begeleidende rol (o.a. vraagbaak zijn etc.) voor zijn jongere collega's, korporaals en soldaten. Zijn verantwoordelijkheid voor een goede personeelszorg op de werkvloer, stelt hoge eisen aan zijn sociale en communicatieve vaardigheden.
Op deze wijze kan de onderofficier een belangrijke rol vervullen om in de richting van de soldaten en korporaals te waarborgen, dat het personeel gemotiveerd is en blijft, voor het werken bij de Koninklijke Landmacht.

Instructeur

De onderofficier draagt kennis, vaardigheden en ervaring over aan zijn personeel. Hij is verantwoordelijk voor zijn eenheidsopleiding en -training en is in staat deze te plannen, uit te voeren en te bewaken. Hij vormt dus de professionele eenheid die op zijn taken is voorbereid.
Hij staat door zijn vakkennis borg voor een gedegen training en begeleiding van zijn personeel.

Hoe zit het binnen de recreatiebranche? 

Een verhaal van een van onze collega’s die defensie deeltijds ondersteunt. Het lijkt een theoretisch verhaal van een grote organisatie maar is het binnen de recreatiebranche veel anders georganiseerd?

Als je deze taakaspecten bekijkt passen ze eigenlijk ook perfect bij de taken van een leidinggevende in de recreatiebranche.

Echter wat je vaak ziet is dat de excellente medewerkers promoveren tot leidinggevende  vanwege eigenlijk alleen maar taakaspect 1: ”de vakman”.

En snel wordt erbij gezegd dat de andere 2 taakaspecten ze wel op de werkvloer leren.

Bij Bureau PUUR zijn wij van mening dat een leidinggevende dit niet alleen op de werkvloer kan leren maar dat hij daarvoor in ieder geval een basistheorie moet hebben. Een basis om vertrouwd en zelfverzekerd zijn functie als leidinggevende te kunnen uitvoeren.

Voor taakaspect “leider” hebben wij daarvoor onder andere de volgende trainingen
Situationeel leiderschap, gesprekken voeren, persoonlijke effectiviteit, etc.

En bij taakaspect “instructeur” moet je denken de opleiding praktijkopleider.

En zo hebben we het beste bij defensie het beste met de burgermaatschappij gecombineerd.

 

Meer informatie en/of zoekt u een training

Mocht  u nadere informatie wensen over ons aanbod of zoekt u een training of coachingstraject op maat dan kunt u contact opnemen met:

Bureau PUUR
De Run 1131
5503 LB Veldhoven
T040-2350760
henk@bureaupuur.nl

Bureau Puur is een door KiKK-recreatie erkende opleider en verzorgt met regelmaat voor RECRON een blog

« Terug

Archief > 2017 > november