Kamerlid Jessica van Eijs (D66) bezoekt camping ‘t Noorder Sandt (Julianadorp) in kader Kustpact

Richter en Van Eijs.JPG

Hotze Richter van Camping ‘t Noorder Sandt met Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid (D66)

maandag 04 december 2017

Op uitnodiging van RECRON bezocht Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid voor D66, vrijdag 1 december jl. N-Holland om kennis te nemen van de ontwikkelingen rond de uitwerking van het Kustpact. Mike Schouten, exploitant van Camping Corfwater en ontwikkelaar namens Dutchen en Hotze Richter van Camping ‘t Noorder Sandt namen Van Eijs mee in hun plannen die nu al geruime tijd stil liggen in afwachting van de uitwerking van het Kustpact. RECRON benadrukte bij het bezoek dat investeringen, kwaliteitsverbeteringen en werkgelegenheidsontwikkelingen fors vertraagd worden, terwijl in bijvoorbeeld Zeeland wel vaart gemaakt wordt.

Camping Corfwater is enkele jaren geleden aangekocht om getransformeerd te worden als onderdeel van de totale kustontwikkeling rond Petten. Het dorpsplein is prachtig aangepakt, maar de ontwikkelingen op het strand (80 strandhuisjes, 3 strandpaviljoens) en de 100 tot 120 recreatiewoningen op en rond camping Corfwater zijn in een impasse terecht gekomen. Het bestemmingsplan dat de ontwikkelingen ruimtelijk mogelijk moet maken wacht, als gevolg van een bezwaar bij de Raad van State, op een uitspraak van het Europese Hof in verband met de zogenaamde PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Ondanks dat het gebied Petten ook in het kader van de kustzonering is aangewezen als een recreatieve hotspot, is de ontwikkeling onzeker geworden.

Mike Schouten van Camping Corfwater: “Ik oriënteer mij op dit moment op aardgasloos bouwen en wil er alles aan doen om de effecten rond stikstof te minimaliseren. Maar ik zit al geruime tijd in de wachtkamer en kom geen stap verder.” De ingewikkelde berekeningen rond de PAS maken dat vele tientallen bestemmingsplannen inmiddels wachten op een uitspraak van het Europese Hof.

Ook Hotze Richter wacht met zijn plannen voor uitbreiding van Camping ‘t Noorder Sandt met circa 100 recreatieobjecten al vanaf 2015 op groen licht. De bedoeling is dat er een mooi duinlandschap wordt gerealiseerd en ook op duurzaamheidsgebied ambitieuze stappen gezet worden. Richter: “De gemeente is positief, ook de Provinciale ARO-commissie heeft de plannen al eens bekeken, maar niemand durft nu meer een beslissing te nemen, zolang de uitwerking van het Kustpact in N-Holland nog niet is gerealiseerd.”

Van Eijs gaf aan dat de bal primair bij de provincies en de gemeenten ligt, maar dat de Kamer het proces nauwlettend volgt en dat ze deze inzichten zeker zal betrekken bij het vervolgproces. Ook de sterke toename van Airbnb aan de kust werd als bedreiging besproken. Van Eijs is mede indiener van de aangenomen motie Beckerman in de Kamer die het kabinet heeft opgeroepen met een juridisch instrumentarium te komen om gemeenten te ondersteunen bij het reguleren en handhaven van toeristische verhuur als gevolg van onder andere Airbnb. Afgesproken werd dat partijen informatie gaan uitwisselen en de komende tijd ervaringen en inzichten gaan delen rond ‘particuliere verhuur’.

Meer informatie

RECRON
Arthur Helling, Regiomanager Noord-Holland
Duco Hoogland, manager Public Affairs manager 

 

« Terug