Aanpassing jeugdschalen door wijziging minimum jeugdloon per 1 januari 2018

CAO Recreatie plaatje ballon.JPG

Per 1 januari 2018 zijn de wettelijk minimum jeugdlonen verhoogd, waardoor de bedragen voor de 21-jarigen in schaal 1 en de bedragen voor 22-jarigen in schaal 1 en 2 van de jeugdschalen in de cao onder het wettelijk minimum jeugdloon zijn gekomen. Om die reden zijn deze salarisschalen opgetrokken tot het niveau van het wettelijk minimum jeugdloon. Aangezien het minimumloon vanaf 22 jaar geldt, is de tabel voor 22,5-jarigen verwijderd. Om dezelfde reden is ook het salaris voor leerlingen aangepast.

« Terug