Per 1 januari landelijke regels brandveiligheid voor "overige plaatsen"

vuur.jpgmaandag 08 januari 2018

De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012.
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ is op die datum in werking getreden. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals bijeenkomst-tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordeningen. Deze verordeningen komen per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.

Bedrijven die zich bezig houden met het organiseren van evenementen en festivals krijgen te maken met een meldingsplicht in plaats van de vergunningplicht. Voor hen geldt dat zij bij elk evenement het evenement moeten melden bij de gemeente en bij de melding inzage moeten geven in zaken die verband houden met de inrichting van het terrein, en de bouwsel (zoals de bijeenkomstententen), de brandveiligheid en de veiligheid van de gasten. Voor verblijfsrecreatieve bedrijven zijn de effecten van het besluit beperkt: de al vele jaren bestaande afstandseisen tussen kampeermiddelen of clusters van kampeermiddelen, die doorgaans in plaatselijke brandverordeningen waren opgenomen, keren weer terug in dit besluit en blijven onveranderd.

Bekijk hier de volledige tekst over dit onderwerp 

 

« Terug

Archief > 2018 > januari