Energiebesparing sport- en recreatiesector: niet vrijblijvend, wel lucratief!

EVSportfoto.nldonderdag 01 maart 2018

Door de afspraken in het SER-energieakkoord duurzame groei zijn er inmiddels voor 19 branches erkende maatregelen energiebesparing opgesteld. Deze maatregelen geven invulling aan de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Er zijn ook maatregelen opgesteld voor de sport- en recreatiebranche, deze gelden sinds 1 juli 2017. De maatregelen die op de lijst staan zijn binnen vijf jaar of korter terug te verdienen en zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties.

Voor wie?


De regels gelden voor vakantie- en recreatieparken,  campings, zwembaden, sporthallen, sportzalen, ijsbanen, sauna’s en sportvelden (en combinaties daarvan). Deze besparingsverplichting geldt voor energieverbruikers, bedrijven en instellingen met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar.

Wat betekent dit concreet?


Aan de ene kant betekent dit dat een bedrijf of instelling verplicht is om energiebesparende maatregelen door te voeren. Aan de andere kant zijn de voorgestelde maatregelen binnen vijf jaar of minder terug te verdienen, waardoor er niet alleen energie wordt bespaard maar ook de kosten omlaag gaan.

Welke maatregelen gaat het om?


Het gaat om een lijst met totaal 46 maatregelen, die lang niet altijd allemaal van toepassing zijn. Een en ander is  afhankelijk van de activiteiten binnen het bedrijf. Er zijn bijvoorbeeld specifieke maatregelen voor zwembaden. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten kunnen er ook energiebesparende maatregelen van toepassing zijn voor bijvoorbeeld het horecadeel, kantoor en/of supermarkt.

Voorbeelden alle sectoren:

- Weersafhankelijke regeling op ketel of cv-groep toepassen;
- Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken;
- Onnodig aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen;
- Energieregistratie- en bewakingssysteem.

Voorbeelden zwembaden:
-
Energieverbruik badwaterpompen beperken;
-
Verlies warmte via spoelwater beperken;
-
Verlies warmte via ventilatielucht beperken.

Klik hier voor het volledige overzicht

Landelijke aanpak

In 2017 zijn de omgevingsdiensten een landelijk project gestart om te controleren op energiebesparende maatregelen bij zwembaden. Veel omgevingsdiensten hebben in 2017 al bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Ook in 2018 kunnen inspecteurs langskomen voor een bezoek aan uw bedrijf of instelling, die ook controleren op het aspect energie.

Voor meer informatie over de controles op energiebesparende maatregelen in de sport- en recreatiesector kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst of RUD in uw regio.

« Terug

Archief > 2018 > maart