Website OnkruidVergaat.nl en OnkruidWijzer voor chemievrij onkruidbeheer

onkruidmaandag 05 maart 2018

De recreatiesector (campings, vakantieparken, groepsaccommodaties en jachthavens) hebben nog tot 2020 een uitzondering op het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verharde en onverharde terreinen. De komende periode zal er op regionale bijeenkomsten informatie en kennis worden gedeeld en ook ingegaan worden op de ervaringen met chemievrij werken in onze sector.

Op de RECRON-site treft u meer informatie aan.

Graag wijzen we u ook op de speciale website OnkruidVergaat.nl, waar kennis wordt gebundeld en gedeeld. Ook kunt u zich voor de digitale OnkruidWijzer (verschijningsfrequentie driemaal per jaar) desgewenst aanmelden.

Wilt u voortaan op de hoogte blijven dan kunt u zich hier aanmelden.


Wat en voor wie?


OnkruidVergaat.nl gaat over pesticidevrij beheer van verhard en onverhard terrein, zoals recreatie-, bedrijfs- en natuurterreinen, wegen, stoepen, havens, voetbalvelden, golfbanen en tuinen. De site geeft informatie over de verboden, uitzonderingen, apparatuur, methoden, exotenbestrijding, wet- en regelgeving, ontwerp, bestekken, communicatie, aanbesteden etc.

De OnkruidWijzer bundelt informatie voor iedereen die pesticidevrij wil werken: hoveniers, groenvoorzieners, recreatieondernemers, sportveldbeheerders, green keepers, particulieren, bedrijfseigenaren, beleidsmakers, wegbeheerders, machinebouwers, studenten en adviseurs.

Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen op het Schoon Water Forum. Daar staan al zo'n 50 vragen met antwoord. Vragen over wetgeving worden beantwoord door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U kunt via het forum ook tips delen. Via de OnkruidWijzer ontvangt u alle nieuwe vragen & antwoorden van het forum.

Meer informatie

Arthur Helling, projectleider Green Deal Gewasbescherming Recreatie

M: helling@recron.nl

« Terug

Archief > 2018 > maart