Nieuw RECRON bestuur in volle vaart vooruit!

nieuw bestuur 2018.jpg

Vrijdag 9 maart heeft de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening 2016 goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur. Met deze goedkeuring kan het nieuwe bestuur met volle vaart aan de slag met de herpositionering "back to basic" van RECRON.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Cees Slager (Molecaten)
  • Jeroen Kassing (Huski Reizen)
  • Patrick Janssen (Holland Evenementen Groep)
  • Alex Dekker (Camping De Vossenburcht)

Cees Slager wordt de nieuwe voorzitter van RECRON.

Het bestuur is nog niet geïnstalleerd. Het treedt in functie zeven dagen na het vaststellen van de jaarrekening 2016 en na het verlenen van decharge door de ALV aan het huidige bestuur. Op 16 maart zullen dan ook de nieuwe statuten en het Huishoudelijk Reglement van kracht worden.

Op de foto vlnr: Alex Dekker, Patrick Janssen, Cees Slager en Jeroen Kassing

« Terug