Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Vakantiekrachtwoensdag 11 april 2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) gepubliceerd. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord en vormt in zekere zin een aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid. Het doel is naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt toe te werken door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in (vaste) dienst te nemen. Een van de maatregelen waar RECRON nadrukkelijk kritisch naar zal kijken is een verdere differentiatie van de WW-premie: voor flexibele contracten een hogere premie dan voor vaste contracten. Dat is nu ook al het geval, maar voorkomen moet worden dat de hoge premie disproportioneel wordt. Tijdelijk werk is nu eenmaal inherent aan onze sector. Kritiek is er ook op de maatregel het recht op een transitievergoeding vanaf dag één van het dienstverband te geven. Nu ontstaat er pas een recht op transitievergoeding bij een dienstverband van 2 jaar.

De voorgestelde maatregelen zijn:

 • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.
 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.
 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.
 • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.
 • De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Meer informatie

Martin Merks
merks@recron.nl
T 0343 - 524706

« Terug

Archief > 2018 > april