Internetconsultatie informatieplicht te nemen energiebesparingsmaatregelen

rijksoverheid.jpgwoensdag 25 april 2018

Al eerder heeft RECRON u gewezen op de plicht die voort vloeit uit de Wet Milieubeheer dat u al die energiebesparingsmaatregelen moet nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend.
Inmiddels is er een Wijziging van het Activiteitenbesluit artikel 2.15 milieubeheer in de openbare internet-consultatie gegaan (zie internetconsultatie). Eind 2017 is in de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018 namelijk een informatieplicht afgesproken. Uiterlijk 1 juli 2019 (en daarna elke vier jaar) moeten bedrijven, die onder de Wet milieubeheer (Wm) vallen, het bevoegd gezag (BG) melden welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen (nieuwe lid 2) en indien niet alle van toepassing zijn erkende maatregelen zijn getroffen én in plaats daarvan alternatieve maatregelen zijn getroffen, dan moet worden gemotiveerd waarom die alternatieve maatregel(en) tenminste een gelijkwaardig energiebesparende effect hebben (nieuwe lid 3). Dit zal gaan via een centraal digitaal systeem.

De Wm wordt hiermee een effectiever instrument omdat het BG zich kan richten op bedrijven die geen of minder maatregelen hebben getroffen dan soortgelijke andere bedrijven. Dit alles om de afgesproken oorspronkelijke doelstellingen van het Energieakkoord te halen.

Klik hier voor meer informatie

« Terug

Archief > 2018 > april