KIKK/Sociaal Fonds Recreatie: het wordt anders

Cursus Duits in Zeeland.JPGwoensdag 02 mei 2018

Activiteiten van KIKK/Sociaal Fonds Recreatie zullen op 30 juni a.s. eindigen, omdat RECRON de Fonds Cao Recreatie opgezegd heeft per deze datum. Opzegging was nodig omdat de zwembaden nog deel uitmaakten van deze cao, maar inmiddels een eigen koers zijn gaan varen. Maar ook omdat RECRON naar de invulling van een ander fonds wil. Meer geld direct naar opleiden, imago en naar onderwijs en arbeidsmarkt en minder naar andere activiteiten en partijen.
RECRON wil dat de recreatie goede en enthousiaste mensen in een steeds krappere arbeidsmarkt kan blijven opleiden en wil daaraan zoveel mogelijk premie besteden.

De consequentie van het einde van de Fonds Cao is dat er met ingang van 1 juli a.s. geen premie voor KIKK/SFR is verschuldigd. De premie-inning stopt dus. Maar afhankelijk van de financiële middelen van het SFR op 30 juni zullen ook de tegemoetkomingsregelingen dan of snel daarna eindigen. Hierover zal op korte termijn duidelijkheid worden gegeven.

RECRON heeft de intentie uitgesproken om samen met de vakbonden per 1 januari 2019 afspraken voor een nieuwe Fonds Cao af te sluiten. Opleiden en arbeidsmarkt zullen daarin centraal staan. Het resultaat van deze afspraken zal zoals gebruikelijk aan de RECRON leden worden voorgelegd.
Mogelijk dat per 1 januari 2019 ook weer premie wordt geheven. 

Voor vragen kunt u terecht bij Martin Merks, manager sociaal beleid,  0343-52 47 00 of 0622415120, of merks@recron.nl.

« Terug