Zo maar een tip!

Logo vd Loosdrecht.pngdinsdag 12 juni 2018

Beste ondernemers in de verblijfsrecreatieve sector, realiseer u dat u wellicht in de meest dynamische markt van vrijetijdsindustrie opereert!

Het is één van de pijlers waar de Nederlandse economie op draait en waar de wetgevende en handhavende overheid trots op zou moeten zijn. Het kenmerk van deze branche is dat deze in een rap tempo mee verandert met het consumentengedrag en de duurzaamheid gedachten.

U wilt hier als ondernemer graag op inspelen maar het is veelal de wetgever, in dit geval publiekrechtelijk, die de bestemmingsplannen hier niet op heeft voorbereid.  Ook niet verwonderlijk omdat de overheid eens in de 10 jaar haar bestemmingsplannen dient te herzien en daar is onze markt te dynamisch voor.

Sommige zaken zijn nog op te lossen met binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden of met beleidskeuzes. Maar voordat een overheid zover is, is er spreekwoordelijk gezegd heel wat water door de rivier gestroomd. Praktische voorbeelden die wij tegenkomen zijn de luxere verhuurtenten die als bouwwerk worden gezien, grootschalige zonnepanelen complexen gebruikt als overkapping, die planologisch niet kunnen maar wel een extra verdienmodel geven, of wat te denken van alternatieve overnachtingsmogelijkheden in bijvoorbeeld ‘Houseboats’. Kortom het is uw taak als ondernemer de overheid vroegtijdig in te lichten over de op komst zijnde veranderingen. Het is vaak geen onwil van de gemeente maar veelal dat het scheppen van beleidskaders wat tijd kost en daarmee weer achter de muziek aanloopt. Wij noemen dit oude politiek.

Voordat u weet stagneren uw bedrijfsplannen.
Kern van de zaak: zorg voor flexibele bestemmingsplannen met vrijstellingsmogelijkheden of wijzigingsbevoegdheden. In onze beleving is hier ook een taak weggelegd voor de brancheorganisatie om haar leden hierin te faciliteren.

Ons advies: maak er een gewoonte van om jaarlijks eens een afspraak te maken met de afdeling ruimtelijke ordening binnen uw gemeente om te brainstormen over de toekomst en het uitbreiden van uw mogelijkheden. Door deze actieve houding kweekt u vaak goodwill, maakt de gemeente debet aan uw succes en kunt u vroegtijdig inspelen op veranderingen.

« Terug

Archief > 2018 > juni