Toch nog voldoende middelen voor tegemoetkoming gemaakte cursuskosten bij KIKK

KIKK logo+kleuren [Omgezet].jpgwoensdag 13 juni 2018

Ook na 30 juni a.s. kan er een tegemoetkoming in gemaakte cursuskosten bij KIKK/SFR worden aangevraagd!
Ondanks het feit dat de Fonds Cao Recreatie is opgezegd en er vanaf 1 juli geen premie meer voor KIKK/SFR wordt afgedragen, gaan enkele activiteiten van KIKK/SFR na deze datum ongewijzigd door. Daar heeft RECRON zich hard voor gemaakt.

KIKK/SFR heeft na 30 juni nog voldoende middelen beschikbaar om de tegemoetkomingen voor gevolgde cursussen te kunnen blijven uitkeren.
Met die verstande dat ook, net als de voorgaande jaren, "op is op" van kracht blijft. U kunt op de portal van KIKK de actuele stand van het beschikbare budget zien (https://www.recreatieacademy.nl/Home.aspx). Ook de digitale RI en E en Arbocatalogus blijven beschikbaar. 
RECRON start na de zomer de gesprekken met de vakbonden over zowel een nieuwe Cao Recreatie als een nieuwe Fonds Cao Recreatie.
De intentie is deze af te kunnen sluiten per 1 januari 2019, maar dat zal afhangen van de voortgang die we in de gesprekken boeken.

Wij zullen u binnenkort een enquête voorleggen over de Cao Recreatie als Fonds Cao Recreatie.


Meer informatie


Martin Merks
0343-52 47 00 of bij KIKK/SFR T 0183645035

« Terug

Archief > 2018 > juni