Prijsontwikkeling 2019

2procent stijging.jpgmaandag 10 september 2018

Volgens de mededingingsregels dient iedere ondernemer zelf en in alle vrijheid zijn tarieven te bepalen. Het is brancheorganisaties dan ook niet toegestaan om hun leden te adviseren over prijsaanpassingen. Wél mogen wij inzicht geven in de kostenontwikkeling in de recreatiesector op basis van de CBS prijsindex van de gezinsconsumptie.

Deze zogenaamde ‘Consumenten Prijs Index Alle huishoudens’ (CPI) komt voor wat betreft de prijsstijgingen over het afgelopen jaar uit op een gemiddelde van ongeveer +2 %. Dit is dan ook de indicatie voor de kostprijsontwikkeling voor 2018-2019, conform de methodiek die RECRON al sinds jaar en dag volgt.

Indien (recreatie-)bedrijven gelijke tred willen houden met de prijs-, c.q. kostenontwikkeling, dan kunnen de tarieven voor 2018-2019 derhalve opgehoogd worden met dit percentage, ongeacht verhogingen toeristen-, c.q. forensenbelasting en bij gelijkblijvend bedrijfsbeleid in de investeringssfeer. Het betreft hier een algemene indicator voor de kostprijsontwikkeling.

Verder zult u rekening moeten houden met de BTW-verhoging van 3 % die zal worden doorgevoerd per 1 januari 2019. Voor alle boekingen die in 2019 worden gedaan geldt dan het hogere tarief van 9 %. Voor boekingen die nog in 2018 worden gedaan en die ook betaald worden in 2018 kan het lagere tarief van 6 % BTW worden gerekend. Voor boekingen die in 2018 worden gedaan, maar die in 2019 worden betaald, geldt het hogere tarief van 9 %.

Wij verwachten verder ook prijsstijgingen in landelijke en lokale heffingen en belastingen, zoals Energiebelasting, Onroerende Zaakbelasting (OZB) en mogelijk ook rioolheffing en reinigingsrecht. Als die prijsstijgingen direct zijn te relateren aan de (kampeer)plaats of het kampeermiddel, dan kunt u die verhogingen, conform de RECRON-voorwaarden, ook nog na de vaststelling van uw prijs doorberekenen aan uw gast.

Voor individuele bedrijven kan er sprake zijn van een (aanmerkelijke) afwijking van deze kostprijsindex, bijvoorbeeld ingeval van forse investeringen en kwaliteitsverbetering.

« Terug

Archief > 2018 > september