Ledenbijeenkomst Overijssel 18 oktober 2018

Entree camping de Holterberg - foto Rolf Halverhout.jpgdonderdag 27 september 2018

De ledenbijeenkomst van RECRON Overijssel zal deze keer plaatsvinden op Camping de Holterberg in Holten. We hebben een kort, maar interessant programma samengesteld, waarin ook ruim tijd zal zijn voor informatie-uitwisseling en ontmoeting met collega’s en relaties.

Datum:  donderdag 18 oktober 2018 vanaf 15.00 uur. We sluiten af met een drankje en een stamppottenbuffet. N.B. Graag opgave van uw aanwezigheid in verband met de catering!! U kunt zich aanmelden via aanmeldingen@recron.nl

Locatie:   Camping de Holterberg, Reebokkenweg 8, Holten.

Het programma stellen wij ons als volgt voor:

1. Ontvangst op camping de Holterberg met koffie/thee (15.00 uur)

2. RECRON zaken (15.15 uur)

3. Energietransitie in de BV Nederland: wat betekent dit voor u? (15.30 uur)

De energieschakelaar gaat om, de gaskraan is al een beetje dichter gedraaid en bovenal: de vrijblijvendheid is weg! Terwijl aan de klimaattafels nog hard wordt gewerkt aan de routekaart van de BV Nederland wil de overheid kost wat kost de Nederlandse klimaatafspraken de komende jaren halen via energiebesparing en wind op zee. Arthur Helling (RECRON) geeft u een inkijkje in de marsroute tot 2030 zoals die aan het ontstaan is en waar we als samenleving en sector mee worden geconfronteerd. Medio 2019 moeten honderdduizenden ondernemers digitaal melden welke verplichte energiebesparingsmaatregelen zij hebben genomen en zo niet, dan heeft u een probleem. U mag aan het werk, maar uiteraard staat RECRON u bij!

  • Het Klimaatakkoord en zicht op de routekaart BV Nederland
  • Actuele thema’s en vraagstukken op het niveau van het recreatiepark
  • Meldingsplicht Energiebesparingsmaatregelen per 1-7-2019!

4. Doelgroepen in de leisure: de Leefstijlvinder! (16.15 uur)

Wieteke Kalkema is avontuurzoeker in hart en nieren. Dit blijkt ook uit het segmentatiemodel “Leefstijlvinder” dat door de vrijetijdssector intensief wordt gebruikt en recent is geüpdatet. Wat haar een echte avontuurzoeker maakt is haar drang naar het vinden van de nieuwste, onontdekte hotspots, festivals en leuke Airbnb’s. Maar ook binnen haar werk zoekt zij naar nieuwe kansen en wijkt zij af van de gebaande paden. Ze is werkzaam als Adviseur Kennis en Onderzoek bij Marketing Oost, de regio- en stadsmarketingorganisatie van de Provincie Overijssel.

Intro Leefstijlvinder

De Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd beschrijft zeven verschillende doelgroepen binnen de Nederlandse bevolking. Deze leefstijlen laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben. En wat de verschillen hierin zijn. De één wil namelijk rust en regelmaat, de ander juist drukte en sensatie. We weten niet alleen hoe deze leefstijlen eruit zien, we weten ook waar in Nederland zij wonen. De Leefstijlvinder maakt het mogelijk voor ondernemers, overheden en andere (marketing)organisaties in de vrijetijdssector om doelgerichter in te spelen op de behoeften van de bezoekers. Een onmisbaar instrument voor iedereen die in deze sector werkt! 

5. Verhaal van Camping de Holterberg

6. De borrel (17.30 uur), aansluitend stamppottenbuffet

« Terug

Archief > 2018 > september