Pas uw parkreglement aan op gebruik van pellet- en houtkachels

houtkachel pellet.JPGdinsdag 02 oktober 2018

De berichtgeving vanuit RECRON omtrent pellet- en houtkachels op recreatiebedrijven heeft vanuit leveranciers van dit soort kachels en ook vanuit gasten op recreatiebedrijven de nodige inhoudelijke reacties los gemaakt. Het advies om terughoudend om te gaan met de plaatsing van die kachels in recreatieobjecten respectievelijk ie kachels niet toe te staan in recreatieobjecten behoeft daarom enige nuancering.

De situatie ter plaatse (omgeving, aard van de recreatieobjecten, materiaal, afstanden, eventuele hinder en overlast) zijn zaken waarmee rekening moet worden gehouden. En natuurlijk ook met eventuele eisen die vanuit brandweer, toezichthouders en verzekering gesteld worden. 

Mocht u gelet op die zaken de plaatsing van kachels kunnen en willen toestaan, verplicht uw gasten dan om dit te laten doen door vaktechnisch erkende installateurs. Daarbij dient er op gelet te worden dat er ook roetfilters en vonkenvangers geïnstalleerd zijn 
Ook t.a.v. het gebruik van deze kachels, als u de kachel is geplaatst, is het verstandig regels te stellen en ook de naleving daarvan te controleren.

Leg o.m. vast in uw reglement dat:

  • uitsluitend goedgekeurde kachels mogen worden geïnstalleerd en de installatie dient te gebeuren door vakbekwame, erkende installateurs;
  • kachels, roetfilters en vonkenvangers jaarlijks worden gekeurd en u van die keuring  de resultaten bewijs krijgt van de recreant;
  • de schoorsteen wordt geveegd en dat de uitvoering daarvan jaarlijks wordt gerapporteerd aan u;
  • uitsluitend goed gedroogd hout wordt gebruikt (b.v. maximaal 20% vocht);
    het gebruik wordt verboden als men zich niet houdt aan gestelde regels.

Bijlage: Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast (ConCEPD, mei 2014)

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast (ConCEPD, mei 2014).pdf1.1 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2018 > oktober