Fusie RECRON en HISWA Vereniging in aantocht

Jachthaven en camping140601-0722.jpgmaandag 08 oktober 2018

RECRON en HISWA Vereniging onderzoeken sinds begin 2018 welke mogelijkheden er zijn voor vergaande samenwerking. De algemene besturen van beide verenigingen concludeerden medio september dat fuseren tot één nieuwe ondernemersorganisatie de meeste voordelen biedt voor de leden.

De uitdagingen van ondernemers in de vrijetijds-, jachtbouw- en watersportsector zijn enorm. De markt verandert snel en de consument van nu en straks is onvoorspelbaar. Het vinden en binden van professionele vakmensen is een speerpunt en voorwaarde voor groei. Het borgen van belangen van ondernemers bij regionale en (inter)nationale overheden wordt complexer. 

Klaar voor de toekomst

“Om klaar te zijn voor onze toekomstige uitdagingen van bovengenoemde sectoren is een fusie noodzakelijk. Een nieuwe sterke vereniging garandeert nog sterkere collectieve belangenbehartiging en nog meer invloed in de lobby. Ook meer kennisuitwisseling, innovaties, een uniek netwerk van ondernemers en adviseurs/leveranciers, uitgebreidere programma’s en vakgerichte trainingen. RECRON en HISWA hebben veel gemeenschappelijk en vullen elkaar op onderdelen goed aan”, aldus Cees Slager, voorzitter RECRON.

Beide merken staan goed bekend: RECRON staat goed bekend bij overheden en netwerkpartners en HISWA vooral bij consumenten. RECRON heeft een groot ledenvolume en is sterk in lobby; met name een expert op ruimtelijke ordening, sociaal beleid en ledenservice. HISWA heeft veel expertise op het gebied van marketing, promotie, productontwikkeling en waterbeleid. De organisaties versterken elkaar en daar hebben alle leden baat bij. 

Een sterke autoriteit

Met deze fusie ontstaat een sterke autoriteit van 2.500 ondernemers. De bureauorganisatie bestaat uit 30 professionals. Er ontstaat één vereniging waarbij de bureauorganisatie zo wordt ingericht dat de belangen en expertise voor RECRON- en HISWA-leden worden geborgd. Er komen straks drie afdelingen: een afdeling Leisure voor bedrijven in de vrijetijdssector, een afdeling Jachtbouw/Watersport en er komt een afdeling Beleid en Advies waar specialisten samenwerken op het gebied van sociaal beleid en cao, juridisch advies, productontwikkeling, trainingen en ledenvoordeelprogramma’s.

RECRON-leden zijn straks aangesloten bij een grote en sterke professionele vereniging met veel invloed en kennis op het gebied van leisure en jachtbouw. Binnen de vereniging kunnen leden zich organiseren rond thema’s, regio’s of specifieke bedrijfsgroepen. De overheadkosten zullen dalen en er ontstaat ruimte om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen. Voor dezelfde contributie krijgt de leden meer expertise en service.

Fusiebesluit tijdens ALV op 6 december

Het fusiebesluit wordt aan de RECRON-leden voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 december 2018. Zowel RECRON als HISWA Vereniging houden op die dag, op dezelfde tijd en locatie hun eigen ALV. 


« Terug

Archief > 2018 > oktober