Cao overleg vastgelopen

CAO Recreatie plaatje ballon.JPGwoensdag 05 december 2018

Het cao overleg tussen RECRON en de vakbonden over een nieuwe Cao Recreatie en Fonds Cao Recreatie is vastgelopen. De bonden en RECRON hebben vier maal met elkaar gesproken, maar zijn niet tot overeenstemming gekomen.
De bonden hielden vast aan een loonsverhoging van 5% per 1 januari 2019 bij een looptijd van de cao van één jaar. RECRON vindt dit niet realistisch. RECRON heeft in eerder stadium bij een 2-jarige cao per 1 oktober 2019 2,25% en per 1 oktober 2020 nog eens 2,25% loon geboden. Het verschil was te groot om te overbruggen.

Ook wilde RECRON een partner pensioen als onderdeel van de pensioenregeling per 1 januari a.s. invoeren en de helft van de premie voor rekening van de werkgever laten komen. De premie zou 0,70% bedragen.

Daarnaast wilden de bonden en RECRON afspraken maken over een nieuwe Fonds Cao Recreatie, op basis waarvan KIKK/SFR kan worden voortgezet. RECRON heeft in dit kader voorstellen gedaan om tegen een lagere premie  - 0,40% ipv 0,81% - projecten en activiteiten te faciliteren die meer dan voorheen direct aan de sector ten goede zouden komen. Zo wilde RECRON een online trainingsplatform introduceren waartoe werknemers 24/7 toegang zouden hebben. Ook regionaal georganiseerde vakcursussen waren een voorstel alsmede een stevige imago campagne om de recreatiesector als aantrekkelijke werkgever neer te zetten. De financiering van deze activiteiten zou plaatsvinden d.m.v. een vorm van projectfinanciering. De jaarlijkse vaste subsidie aan RECRON en de vakbonden zou vervallen, maar door te participeren in projecten was een bijdrage aan partijen mogelijk. De vakbonden wilden deze constructie niet en hielden vast aan het oude model van een fors, jaarlijks vast bedrag voor de eigen cao activiteiten. Voor RECRON was dat een brug te ver.

Nu er geen overeenstemming is bereikt over de Cao Recreatie zal er ook geen overeenstemming worden bereikt over een nieuwe Cao Dagrecreatie. De loonafspraken zijn voor beide cao's gelijk.

De Cao Recreatie en de Cao Dagrecreatie lopen in 2019 ongewijzigd door. De Fonds Cao Recreatie en de premieheffing was reeds per 1 juli 2018 geëindigd.

Meer informatie

Martin Merks, manager sociaal beleid 
merks@recron.nl 
T 0622415120

« Terug