Ook vakantiewoningen vallen onder de energiebesparingsplicht

Energiebelasting.jpegmaandag 14 januari 2019

De afgelopen dagen hebben we in toenemende mate vragen gekregen over de energiebesparingsplicht, ook in relatie tot vakantiewoningen en verhuurobjecten. Eerder is gecommuniceerd dat de erkende maatregellijst Sport en Recreatie (EML) hierop niet van toepassing is. Dat klopt, alleen mag daaruit niet de conclusie getrokken worden dat de algehele plicht op basis van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer om binnen de inrichting al die
energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen, daarmee ook niet geldt voor vakantiewoningen.

Omdat vakantiewoningen (verhuurobjecten) qua materiaalgebruik, juridisch eigendom, bezettingsgraad en verhuurperiode zo verschillen zijn daar geen uniforme lijsten voor te maken en zijn die niet ondergebracht bij de EML’s. Vanuit de energiebesparingsplicht moet daarom per situatie bekeken worden of maatregelen doorgevoerd kunnen worden. Zeker op verlichtingsgebied zal dat bijvoorbeeld vaak wel al snel uitkunnen.

Daarnaast speelt in onze sector dat achter de hoofdaansluiting van een recreatiebedrijf zich een diffuus speelveld kan afspelen, waarbij de vraag is wat bijvoorbeeld wel en niet tot de ‘inrichting’ behoort.

Wij hebben daarom op onze websitepagina over de energiebesparingsplicht een aparte tabblad “vraag en antwoord” toegevoegd, die op veel van dit soort situaties inzicht geeft. Deze informatie breiden wij de komende tijd verder uit en ook zullen we de informatie continu actualiseren. Wel is het uiteindelijk aan het bevoegd gezag (de regionale omgevingsdiensten) om een situatie uiteindelijk straks te beoordelen.

Meer informatie: https://www.recron.nl/energiebesparingsplicht

« Terug

Archief > 2019 > januari