Recreatie blij met besluit geen zandwinning in IJsselmeer

zandwinning LC 2019-02-14 om 12.31.01.pngdonderdag 14 februari 2019

Deze week werd het formeel wat vorige week al bekend werd: geen meerderheid in de gemeenteraad van De Fryske Marren voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeer. Vorige week liet de gemeentefractie van de Friese FNP weten dat het tegen het bestemmingsplanwijziging zal stemmen die nodig is voor de plannen van de bouw van een zandfabriek eiland in het IJsselmeer. Daarmee ontstaat een meerderheid in de raad die tegen de zandwinning is. Hier zijn we heel blij mee aldus Petra Ellens, regiomanager van RECRON die mede namens HISWA insprak op de gemeentelijke bijeenkomst over de zandwinning in het IJsselmeer.

De belangen van de vrijetijdseconomie werden tot nu toe niet meegenomen in de besluitvorming rondom deze grootschalige zandwinning. Voor de kust van de gemeente zou voor minstens 30 jaar lang dag en nacht zand worden gewonnen in een gebied van meer dan 200 hectare. Er zou voor de kust een industrie-eiland van 5 hectare worden aangelegd.

De effecten hiervan op de recreatiesector zijn niet in beeld geweest bij de overheid tot nu toe. Helaas merken we dit telkens weer bij grootschalige ingrepen in het buitengebied zegt Jan Ybema, regiomanager van de HISWA.

Zowel bij het grootschalige windmolenpark in het IJsselmeer als ook bij de laagvliegroutes en nu weer bij de zandwinplannen wordt er een industriële omgeving gecreëerd waar gasten liever niet vertoeven.

Het opvallende is als je de partijprogramma's van de coalitiepartijen bestudeert die eerst voor waren, je duidelijk ziet dat de nadruk ligt op het economische belang van de recreatie, de open ruimte en het landschap en de natuur die beschermd moet worden. Maar blijkbaar hoeft er maar 1 groot commercieel bedrijf naar binnen te wandelen en de waarden en verkiezingsbeloften lijken inruilbaar. Dit verwijt zette zoden aan de dijk en de FNP, een coalitiepartij die al eerder aangaf 'te worstelen' met het vraagstuk maakte bekend niet in te stemmen met de eerder voorgenomen plannen.

RECRON en HISWA kunnen met hun leden voorlopig opgelucht verder maar hebben inmiddels vragen neergelegd bij de provincie inzake het bewaken van de kwaliteit van het landschap dat telkens opnieuw weer onder druk komt te staan. 

Op 4 februari jl. de gemeentelijke inspraakavond waarbij vanwege de enorme belangstelling in diverse rondes rechtsvoor de insprekers plaatsnamen. Links  de politieke partijen.

« Terug

Archief > 2019 > februari