Gaat de Veluwe op slot? Natuurbeheerders worstelen met belangen

banner-nieuwsbrief-Gelderlawoensdag 27 maart 2019

In bijgaand persbericht uit de Stentor van 24 maart leest u dat er wat gaat gebeuren met de recreatie toegankelijkheid van de Veluwe. Nee de Veluwe gaat zeker niet op slot.

Het gaat om een al lang lopende afspraak van enkele jaren geleden toen het ‘Beheerplan Natura 2000 Veluwe’ is opgesteld. Uw regiomanager is toen intensief betrokken geweest bij het opstellen van het Natura 2000 beheerplan.

Belangrijk resultaat dat destijds behaald is, is het feit dat vrijwel alle recreatiebedrijven - op ons initiatief - uiteindelijk buiten de begrenzing van Natura 2000 zijn gezet. het oorspronkelijke N-2000 plan ging ervanuit dat recreatiegronden op recreatiebedrijven integraal onderdeel zouden worden van de bestemming N-2000. We hebben toen aangegeven dat dit voor de recreatiebedrijvigheid een onwerkbare situatie zou zijn. In overleg met het toenmalig ministerie van LNV is - na verder onderzoek - besloten om de gronden met de bestemming verblijfsrecreatie te exclaveren (= buiten de begrenzing te houden).

Het algemeen grootschalig (dag-)recreatief gebruik van de Veluwse natuur moest echter nog wel worden ingepast. En dat is wat er nu staat te gebeuren. Recreatief gebruik niet uitsluiten, maar verstandig inpassen; in balans met natuurbelangen die mede de kwaliteit van ons recreatieproduct bepalen.

Net zoals bij het opstellen van het Natura-2000 Veluwe beheerplan, is de recreatiesector weer breed betrokken bij nu het op te stellen van het recreatiezoneringsplan. Wij zullen onze belangen inbrengen en waar nodig gas- en tegengas geven. We kennen onze verantwoordelijkheid naar zowel de natuur als een gezonde recreatiebedrijfsvoering, waarbij onze gasten van de mooie natuur willen en kunnen blijven genieten.

Uw regiomanager houdt u op de hoogte van de voortgang. Wanneer u vragen heeft of tegen zaken aanloopt bij de invulling van de recreatiezonering, neemt u dan met mij contact op: gelsing@recron.nl / 06-53720112

https://www.veluweop1.nl/projectenoverzicht/

 

 

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Gaat de Veluwe op slot.pdf502,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2019 > maart