Succesvol werkbezoek Tweede Kamerleden Overijssel

Martin Maassen en Martin Wörsdörfer.jpg

Verschillende Tweede Kamerleden, de provincie Overijssel en RECRON hebben vandaag een werkbezoek afgelegd in Giethoorn, gemeente Steenwijkerland, rondom het thema Toerisme. Leden van de fracties van de VVD, CDA, PvdA en SP kregen middels een rondleiding per boot informatie over de toekomst van de toeristische sector in Overijssel en Nederland als geheel. Het werkbezoek werd georganiseerd met het oog op het komende Algemeen Overleg Toerisme op 25 april in de Tweede Kamer. Namens RECRON waren Martin Maassen en Jarin van der Zande aanwezig.

De ‘duurzaamheidsopgave’ en ‘een wendbare arbeidsmarkt’ die de toeristisch-recreatieve sector raken, werden als belangrijke thema’s aan de Kamerleden meegegeven. Zo deden de toeristische partners een oproep aan de leden van de Staten Generaal om werk te maken van een ‘verduurzamingsagenda’, waarin extra geinvesteerd wordt in het verduurzamen van ondernemingen en toeristische regio’s. “Nederland is een bestemming die het waard is om duurzaam te ontwikkelen, passend bij identiteit, sociale cohesie, energie en circulariteit. Het is belangrijk dat meerdere overheden, parken, gebieden ervaring opdoen met deze manier van denken en doen”, aldus de provincie en RECRON.

Ook een gezonde arbeidsmarkt wordt bepleit door de toeristische partners: “Zorg voor randvoorwaarden om werknemers in de toeristische sector voor de regio te behouden en hen jaarrond een inkomen te bieden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van (pilots voor) regionale ‘kringen voor seizoensarbeid’." In de postion paper die aan de Kamerleden is meegegeven wordt opgeroepen experimenteerruimte te vinden voor passende/vernieuwende opleidingsvormen in samenwerking tussen sector, onderwijs en overheid t.b.v. doorlopende leerlijnen en gericht op een interessant carrièreperspectief.

In het Algemeen Overleg Toerisme van 25 april a.s. wordt een debat gehouden over de uitkomsten van de Toerisme Top van 10 oktober 2018.

Jarin van der Zande in gesprek met SP Kamerlid Frank Futselaar en wethouder Marcel Scheringa (Steenwijkerland)

Foto boven: Martin Maassen in gesprek met VVD Kamerlid Martin Wörsdörfer

Foto onder: Jarin van der Zande in gesprek met SP Kamerlid Frank Futselaar en wethouder Marcel Scheringa (Steenwijkerland)

« Terug