RECRON en HISWA feliciteren nieuw gekozen statenleden

bergumermeer.JPGmaandag 15 april 2019

RECRON en HISWA hebben de nieuwgekozen statenleden onlangs gefeliciteerd met hun nieuwe positie. RECRON regiomanager Petra Ellens geeft aan we met de brief de relatie met statenleden willen versterken.
Naast de felicitatie willen we ook graag de aandacht vestigen op thema's die voor onze sector van belang zijn. Denk hierbij aan het bewaken van de kwaliteit van de ruimte. In Friesland spelen een aantal ontwikkelingen die onze sector raken maar waarbij niet altijd aan ons wordt gedacht.

Zoals de geplande laagvliegroutes, de tomeloze wildgroei aan zonneparken, het spuiten op lelievelden maar onlangs ook nog de plannen voor grootschalige zandwinning in het IJsselmeergebied. Veel nieuwe statenleden kennen de sector vaak alleen maar vanuit hun eigen gastbeleving terwijl een bedrijf runnen in deze sector veel specifieke kennis vraagt. Kennis investeren in wat ondernemers nodig hebben speciaal vanuit provinciaal oogpunt loont aldus Ellens.

Download hier de Beleidsprioriteiten start nieuwe bestuursperiode

« Terug