Nieuw onderzoek onder lifeguards in zwembaden leidt tot actie

image016.jpgmaandag 13 mei 2019

Vanuit het kennisproject NL Zwemveilig heeft het Mulier Instituut onderzoek uitgevoerd onder lifeguards, die toezichthouden in zwembaden. Het onderzoek geeft meer inzicht in hoe lifeguards hun taak beleven en welke belemmeringen daarbij worden ervaren. Drukte in het zwembad, lastig gedrag van bezoekers, schittering van de zon, hoge luchtvochtigheid en moeilijke hoeken in de bassins zijn factoren die het werk als lifeguard relatief vaker bemoeilijken. Ruim de helft gaf verder aan regelmatig badgasten uit het water te sturen, omdat ze onvoldoende zwemvaardig zijn. Voor de Nationale Raad Zwemveiligheid zijn de uitkomsten aanleiding om te kijken hoe de inhoud en het bereik van de beroepsopleiding voor lifeguards in zwembaden kan worden verbeterd.

FNV Publiek Belang herkent de uitkomsten en organiseert vandaag een masterclass voor zwembadmedewerkers. Deze organisaties willen, samen met Reddingsbrigade Nederland en WiZZ, de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen, dat lifeguards zo optimaal mogelijk worden ondersteund bij hun zorg voor een veilig en plezierig bezoek van gasten aan het zwembad.

Het onderzoek ‘Toezichthouden in zwembaden’ geeft aan dat de belangrijkste verbeterpunten liggen op het terrein van communicatie/overleg, pauzes, werkomstandigheden en scholing. Jarno Hilhorst, projectmanager van NL Zwemveilig: “Met dit onderzoek, de eerdere publicatie over wet- en regelgeving en de animatie over toezichthouden in zwembaden willen we kennis bij de lifeguards zelf en leidinggevenden van zwembaden en -scholen vergroten. Dit draagt mogelijk ook bij aan de waardering voor de verantwoordelijke en soms uitdagende situaties waarmee lifeguards in zwembaden te maken krijgen.”

Vandaag organiseert FNV Publiek Belang een Masterclass voor medewerkers van zwembaden en zwemscholen, die direct contact hebben met bezoekers. Hanan Yagoubi, bestuurder bij FNV Publiek belang, over de masterclass: “De FNV wil de zwemveiligheid in Nederland vergroten en dat begint bij het ondersteunen van de medewerkers. Lifeguards houden vaak uren achter elkaar toezicht in een warm en luchtvochtig zwembad. Het is dan een uitdaging om scherp te blijven en de verantwoordelijkheid te dragen voor soms wel 900 mensen in het zwembad”. Tijdens de masterclass wordt onder meer ingegaan op het houden van toezicht, op aansprakelijkheid, op rechten en plichten, op het effect van werken in een zwembad op het lichaam, op werktijden en op veiligheidsvoorschriften.

Meer informatie: 

www.nlzwemveilig.nl 
www.nrz-nl.nl 
www.nationalemaandvandezwemveiligheid.nl
 

Nationale Maand van de Zwemveiligheid
Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vindt de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. Deze campagne is een initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig. Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid van iedereen in Nederland. Om de impact van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid zo groot mogelijk te maken, wordt nauw samengewerkt met landelijke en lokale partners. Kijk voor een actueel overzicht van de partners op www.nationalemaandvandezwemveiligheid.nl. 

Kennisproject NL Zwemveilig
Het kennisproject NL Zwemveilig wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het project NL Zwemveilig is om nieuwe én bestaande kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid te verzamelen en delen. Deze kennis draagt bij aan het grotere doel: de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Meer informatie over het project NL Zwemveilig en het Uitvoeringsplan 2018-2020 is te vinden op www.nlzwemveilig.nl. 

Nationale Raad Zwemveiligheid
De stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De Nationale Raad Zwemveiligheid staat voor landelijke kwaliteitsstandaarden, waaronder de Nationale Norm Zwemveiligheid. Al onze activiteiten zijn erop gericht dat mensen zo goed mogelijk kunnen zwemmen en plezier hebben in het water, zwemlesaanbieders de hoogste kwaliteit bieden en mensen die werken in de zwembranche zo goed mogelijk zijn opgeleid. Om dit te bereiken, werken we ketengericht en nauw samen met vakbekwame mensen en organisaties. Meer informatie is te vinden op www.nrz-nl.nl en op www.allesoverzwemles.nl.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Floor C. Van Eck M. (2018). Toezichthouden in zwembaden.pdf1,1 MBapplication/pdfdownload

« Terug